5η συνάντηση της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης

Στις 10-12 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά η συνάντηση της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλαβε χώρα διαδικτυακά, και η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών (DG REGIO) και Ενέργειας (DG ENER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνάντηση περιέλαβε επίσης έναν διάλογο πολλαπλών επιπέδων που διοργανώθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών και επικεντρώθηκε στην περιφερειακή διασυνοριακή συνεργασία για τη Δίκαιη Μετάβαση.

Στις τριήμερες συζητήσεις αναδείχθηκε ο ενισχυμένος ρόλος της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ευρώπης, ενώ υπήρξε ενημέρωση για την πρόοδο των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης και την εφαρμογή τους, καθώς και για την προετοιμασία της δανειακής διευκόλυνσης του δημόσιου τομέα. Η συζήτηση, σε σύγκριση με άλλες χρονιές, ήταν περισσότερο προσανατολισμένη σε πρακτικά ζητήματα υλοποίησης της μετάβασης. Ειδικότερα εστίασε στις ευκαιρίες που αναδεικνύει η κυκλική οικονομία για τη μετάβαση, τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αποκατάσταση των περιοχών με τύρφη, την επανακατάρτιση των εργαζομένων και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας καθώς και τον ρόλο της νεολαίας στη Δίκαιη Μετάβαση. Ειδικά για το τελευταίο θέμα, στη συζήτηση συμμετείχαν οι Επίτροποι E. Ferreira και N. Schmit καθώς και εκπρόσωποι της νεολαίας από τις λιγνιτικές περιοχές, που εστίασαν στη διάθεση των νέων να μείνουν στις περιοχές τους και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση της μετάβασης θα πρέπει να αναβαθμιστεί.

Τέλος, παρουσιάστηκε η πρόοδος των Ομάδων Εργασίας της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης για τα χημικά, τον χάλυβα, το τσιμέντο και την οριζόντια στρατηγική ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τα πρώτα κείμενα (scoping paper) που παρουσιάζουν το πεδίο δράσης για την κάθε ομάδα. Στην ομάδα οριζόντιας στρατηγικής ενδιαφερόμενων μερών, μάλιστα, συμμετέχει και το Green Tank.

Τις παρουσιάσεις αλλά και βίντεο των συζητήσεων μπορείτε να τα βρείτε (στα αγγλικά) εδώ.