Βουλγαρία: έκλεισε ο πρώτος λιγνιτικός σταθμός

Η Περιφερειακή Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και Υδάτων (RIEW) – Χάσκοβο ανέστειλε τις δραστηριότητες του σταθμού Maritsa 3 στο Dimitrovgrad εκδίδοντας αναγκαστικό διοικητικό μέτρο, λόγω παραβίασης των προτύπων ποιότητας του αέρα.

Η απόφαση, η οποία επικυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο του Χάσκοβο,  ελήφθη μετά από μια σειρά παραβιάσεων του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος (Environmental Protection Act) και μη συμμόρφωσης με τους όρους της σύνθετης άδειας της εταιρείας, για τις οποίες επιβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες διάφορες διοικητικές πράξεις και ποινικά διατάγματα.

Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τον όρο της σύνθετης άδειας για τις εκπομπές καυσαερίων και οι εκπομπές διοξειδίου του θείου έχουν υπερβεί τα πρότυπα για την περιεκτικότητα των επιβλαβών ουσιών (παραβιάσεις στη μέγιστη μέση ωριαία τιμή των 350 μg/m3 διοξειδίου του θείου για μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν που προβλέπεται στην άδεια, δηλαδή για περισσότερο από 24 τέτοιες τιμές ανά ημερολογιακό έτος). Ακόμη, δεν τηρήθηκε η αναλογία για τη συνδυασμένη καύση άνθρακα και βιομάζας, η οποία τίθεται επίσης ως όρος στο πλαίσιο της άδειας του συγκροτήματος, ενώ διαπιστώθηκαν ελλείψεις στην υποδομή του σταθμού που οδήγησαν σε ανεξέλεγκτες εκπομπές σκόνης άνθρακα, οι οποίες ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί από την εταιρεία.

Το αναγκαστικό διοικητικό μέτρο κατά του σταθμού Maritsa 3 θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η μονάδα καύσης τεθεί σε κατάσταση που να μην οδηγεί σε επικίνδυνη ρύπανση του περιβάλλοντος και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας δήλωσε ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή κυρώσεων στους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που εκπέμπουν διοξείδιο του θείου πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Σημειώνεται ότι οι υπερβάσεις των προδιαγραφών για το διοξείδιο του θείου αποτελούν αντικείμενο υπόθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Βουλγαρίας, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, όπου αναμένεται απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για την επιβολή κυρώσεων.

Η μονάδα καύσης Maritsa 3 έκλεισε με υποχρεωτικό παροπλισμό και σφράγιση των σημείων τροφοδοσίας καυσίμων (άνθρακα και βιομάζας). Με τον τρόπο αυτό τερματίζονται οι παραβάσεις και θα αποτραπεί ο άμεσος κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Με την απόφαση διακοπής εργασιών του σταθμού δικαιώνονται οι κάτοικοι της περιοχής που επί δεκαετίες απαιτούν καθαρό περιβάλλον και διασφάλιση της υγείας τους.

Από την ημέρα που τέθηκε ισχύ η απόφαση διακοπής των εργασιών του σταθμού δεν καταγράφονται υπερβάσεις των μέσων ημερήσιων και μέσων ωριαίων προτύπων επιβλαβών εκπομπών διοξειδίου του θείου στο Dimitrovgrad. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι εκπομπές παραμένουν κάτω από το κρίσιμο όριο που ισχύει για τον εν λόγω ατμοσφαιρικό ρύπο.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε (στα αγγλικά) εδώ και εδώ, και (στα βουλγαρικά) εδώ