Η Ρουμανία επιταχύνει την απολιγνιτοποίηση το 2030

Η ρουμανική κυβέρνηση δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2022 νόμο έκτακτης ανάγκης για τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έως το 2030, 2 χρόνια νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ μέχρι τότε δεν είχε τεθεί κανένα χρονοδιάγραμμα για την παύση λειτουργίας των λιγνιτικών της μονάδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού ηλιακής και αιολικής ενέργειας της Ρουμανίας.

Η Ρουμανία διατηρεί μερικούς από τους πιο ρυπογόνους σταθμούς των Βαλκανίων και η απόφαση απολιγνιτοποίησης είναι ένα σημαντικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα δίκαιο και καθαρό μέλλον. Ήδη στην περιοχή Gorj βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαβούλευσης το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης, ενώ αντίστοιχα σχέδια ετοιμάζονται και για τις υπόλοιπες 5 περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση. Στην περιοχή Gorj βρίσκονται πολλά ανθρακωρυχεία αλλά και θερμικοί σταθμοί με συνολική ισχύ μεγαλύτερη των 1,000MW.

Η διαδικασία σχεδιασμού της μετάβασης που ακολουθήθηκε μέχρι στιγμής ήταν ανοιχτή, συμπεριληπτική και κατάφερε να συνδυάσει την τοπική στρατηγική με ένα βιώσιμο πρόγραμμα για την περιοχή. Για να το επιτύχει αυτό η Περιφέρεια του Gorj δημοσίευσε ανοιχτή πρόσκληση για επιχειρηματικές ιδέες από πολίτες και επιχειρήσεις, που συγκέντρωσε 340 διαφορετικές προτάσεις εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές συμπεριλήφθηκαν στο εδαφικό σχέδιο. Ακόμα, αποσκοπώντας στη διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής, η Περιφέρεια αποφάσισε να στραφεί στην ηλιακή ενέργεια στηρίζοντας όλη την αλυσίδα  αξίας, από την κατασκευή των ηλιακών συλλεκτών και την εκπαίδευση των εργαζομένων για την εγκατάσταση των πάνελ, μέχρι την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες και την πώληση της τοπικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα. Ακόμη ενθαρρύνει τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με όλες τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν. Η Περιφέρεια επέλεξε να εντάξει στον σχεδιασμό της μετάβασής της πολλά και μικρής κλίμακας έργα (€ 5-10 εκατ./ έργο), διότι μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική διαφοροποίηση αλλά και να υλοποιηθούν ευκολότερα.

Περισσότερα (στα αγγλικά) εδώ και εδώ.