Η κοινωνία των πολιτών σε συμμαχία για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας και το Δίκτυο Μελών της Συμμαχίας για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη – ΣυμΑΤΑ πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη συνάντηση δικτύωσης, χαράσσοντας από κοινού μια πορεία ενδυνάμωσης και έμπρακτης δικτύωσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 02 Ιουνίου 2022 και συμμετείχαν οι 6 εθνικοί και διεθνείς φορείς που απαρτίζουν την Ομάδα Πρωτοβουλίας και 12 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που απαρτίζουν το Δίκτυο Μελών.

Στόχος της ΣυμΑΤΑ είναι η ενδυνάμωση και δικτύωση περιφερειακών οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών (ΚτΠ) με δράση για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη, προσφέροντας τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης σε θέματα συνηγορίας, εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης με έμφαση σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης και ανάδειξης του πολιτισμού.

Στην πρώτη επίσημη συνάντηση δικτύωσης, το Green Tank παρουσίασε τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης της εμπειρίας και των αναγκών του Δικτύου Μελών της ΣυμΑΤΑ στη συνηγορία ενόψει σχετικού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2022.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας αποτελείται από τους εξής φορείς: MedINA, The Green Tank, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Cyclades Preservation Fund, Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού (Εργ.Ο.Πολι.Σ.Σ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας / Τμ. Οικονομικών Σπουδών.

Το Δίκτυο Μελών αποτελείται από τις οργανώσεις: Ανεμόεσσα, Απάνω Μεριά Σύρου, Βιώσιμη Ανάπτυξη – cob.gr, Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (ΙΔΕΑΠΘ), Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ), Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (ΚΑΝΕ), Περβολάρηδες Θεσσαλονίκης, Πίνδος Περιβαλλοντική, Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Ορεινής Περιοχής Ξάνθης, Το Μεσολόγγι των Ντόπιων – Messolonghi by locals, Το Νότιο Σέλας – The Southern Lights.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τη ΣυμΑΤΑ

Το έργο «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το MedINA και εταίρο το The Green Tank.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr