7η συνάντηση της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης

Στις 25 – 27 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η έβδομη συνάντηση της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλαβε χώρα υβριδικά και η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών (DG REGIO) και Ενέργειας (DG ENER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνάντηση περιέλαβε επίσης έναν διάλογο πολλαπλών επιπέδων που διοργανώθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών και επικεντρώθηκε στις εμπειρίες και τις προτάσεις των περιφερειών για τον κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό των περιοχών που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στα ορυκτά καύσιμα και τις βιομηχανίες έντασης άνθρακα.

Οι τριήμερες συζητήσεις εστίασαν στην πορεία υλοποίησης της Δίκαιης Μετάβασης μέσα από τις ευκαιρίες που καταγράφονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης. Επίσης, τους συμμετέχοντες απασχόλησαν η ενεργειακή ασφάλεια και η σύνδεση της με την ενεργειακή μετάβαση, η διεθνής διάσταση της Δίκαιης Μετάβασης, οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί διακυβέρνησης για την παρακολούθηση και την εφαρμογή της Δίκαιης Μετάβασης και η διαθέσιμη τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων στις περιοχές σε μετάβαση. Μέχρι τον Απρίλιο, εγκρίθηκαν 67 Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης σε 93 περιφέρειες έντασης άνθρακα.

Η περίοδος της ενεργειακής κρίσης και η ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό ορυκτό αέριο αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης καθώς αμφισβήτησαν, έστω και πρόσκαιρα, την πολιτική για απεξάρτηση από τον άνθρακα. Όμως αυτό που αναδείχθηκε από τις παρεμβάσεις είναι ότι οι πόροι του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης αποτέλεσαν κίνητρο για αρκετές περιοχές ώστε να δεσμευτούν για την απομάκρυνσή τους από τον άνθρακα, όπως η περιφέρεια Eastern Wielkopolska στην Πολωνία και η περιφέρεια Reihn της Γερμανίας που αποφάσισαν να αποδεσμευτούν από τον άνθρακα ως το 2030. Η επαναφορά του λιγνίτη στην Ευρώπη δεν συνέβη εν τέλει.

Στις συζητήσεις αναδείχθηκε επίσης η πρωτοβουλία EUTeens4Green, για την ενδυνάμωση της συμμετοχής της νεολαίας στη μετάβαση, ο ρόλος της ακαδημίας αλλά και των εργαζόμενων. Οι Ομάδες Εργασίας για το τσιμέντο, τα χημικά και τον χάλυβα και για την οριζόντια στρατηγική των ενδιαφερόμενων μερών παρουσίασαν το έργο τους σχετικά με τον προσδιορισμό δράσεων και ενός σχεδίου εφαρμογής που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν ήδη καταγράψει, ενώ εστίασαν στον τρόπο με τον οποίο οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο σύνολο των περιοχών σε μετάβαση.

Τις παρουσιάσεις αλλά και βίντεο των συζητήσεων μπορείτε να τα βρείτε (στα αγγλικά) εδώ.