Ενεργοποιούνται οι Εδαφικές Επιτροπές ΔΑΜ

Τον Μάρτιο του 2023 με απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συστάθηκαν δύο Περιφερειακές / Εδαφικές Επιτροπές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) σε Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο – Μεγαλόπολη. Στόχος των επιτροπών αυτών είναι η προώθηση του τοπικού διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων για τη Δίκαιη Μετάβαση, καθώς και η αποστολή στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ επεξεργασμένων προτάσεων για έργα και δράσεις ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση του σχεδιασμού της Δίκαιης Μετάβασης. Στις επιτροπές συμμετέχουν εκπρόσωποι της εκάστοτε Περιφέρειας και των Δήμων, των επαγγελματικών και επιστημονικών επιμελητηρίων, των εργατικών κέντρων, της ΔΕΗ, του τοπικού παραρτήματος της Μετάβαση ΑΕ, των τοπικών Πανεπιστημίων καθώς και των τοπικών οργανώσεων νέων.

Στη Δυτική Μακεδονία η Εδαφική Επιτροπή συγκροτήθηκε και συνεδρίασε πρώτη φορά τον Μάιο του 2023, ενώ τον Ιούνιο προχώρησε στη δεύτερη συνεδρίασή της παρουσία και του επικεφαλής του τμήματος Ελλάδας – Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Κομισιόν Κάρστεν Ράσμουσεν. Στην εν λόγω συνεδρίαση παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πορεία του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021 – 2027, επισημάνθηκε η ταχύτητα με την οποία πρέπει να προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού, ενώ ανακοινώθηκε από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ η εξειδίκευση €113 εκ. το αμέσως επόμενο διάστημα για ενεργειακές κοινότητες, αντλίες θερμότητας και το τεχνολογικό πάρκο καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα (Ιούλιος 2023) η προκήρυξη του Καθεστώτος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Αναπτυξιακού Νόμου, η χρηματοδότηση μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων με €200 εκ., ενώ σχεδιάζεται η στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με €31 εκ. Από την πλευρά της η Μετάβαση ΑΕ παρουσίασε τις μέχρι τώρα δράσεις καθώς και τον προγραμματισμό της για το επόμενη περίοδο (Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια Ζωνών Απολιγνιτοποίησης, αποκατάσταση εδαφών, επιχειρηματικά πάρκα).  Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε τα έργα που θα προτείνει προς υλοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ.

Από τους παρευρισκόμενους στη συνεδρίαση διατυπώθηκαν προβληματισμοί ως προς τη λειτουργία της επιτροπής αλλά και σχετικά με τον συντονισμό των φορέων που σχεδιάζουν παραπλήσια έργα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικούς και ανεφάρμοστους εν τέλει σχεδιασμούς.