Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δίκαιη Μετάβαση #5

Δημοσιεύτηκε το πέμπτο ενημερωτικό δελτίο του Green Tank για τις εξελίξεις του τελευταίου εξαμήνου που σχετίζονται με τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ιανουάριος – Ιούνιος 2023).

Το δελτίο περιλαμβάνει τις θεσμικές εξελίξεις της περιόδου, νέα από την Ελλάδα και την Ευρώπη, μια ειδική ενότητα αφιερωμένη στις ενεργειακές κοινότητες, αρθρογραφία και σχόλια σε σχετικές διαβουλεύσεις καθώς και μια ενότητα για τις κυριότερες εξελίξεις που αναμένονται μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Η Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών είναι το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας για ολόκληρη την Ευρώπη και βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η απεξάρτηση από τον λιγνίτη και η στροφή του παραγωγικού μοντέλου σε βιώσιμη κατεύθυνση αποτελούν τη σημαντικότερη σύγχρονη αναπτυξιακή πρόκληση για τη χώρα. Καθώς οι εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα μετάβασης σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι διαρκείς, με αυτό το newsletter επιδιώκουμε να ενημερώσουμε για τις σημαντικότερες από αυτές στηρίζοντας την εθνική προσπάθεια για μια κοινωνικά δίκαιη στροφή του παραγωγικού μοντέλου στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο εδώ.