Προτάσεις για την ενδυνάμωση των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση στο πλαίσιο του σχεδιασμού αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Για να επιτευχθεί μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση προς ένα ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα χωρίς ορυκτά που θα ανταποκρίνεται στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, είναι όλο και πιο σημαντικό να αναγνωριστεί ο ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων και του ενεργειακού διαμοιρασμού.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενεργειακών Κοινοτήτων (Community Power Coalition) υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να θέσει τις βάσεις για ένα δίκαιο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα με την ενεργό συμμετοχή σε αυτό των ενεργειακών κοινοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει:

  • η τοπική ιδιοκτησία να αποτελέσει θεμελιώδη γενική αρχή που να διέπει τη μεταρρύθμιση,
  • να διασφαλιστεί ο διαμοιρασμός ενέργειας ως παράγοντας ανθεκτικότητας για τους καταναλωτές,
  • να οικοδομηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για επενδύσεις σε τοπικά έργα ενεργειακού διαμοιρασμού από τοπικούς φορείς.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση (αγγλικά) εδώ.