Πώς επηρέασε η ενεργειακή κρίση την λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή;

Ανάλυση του δικτύου Beyond Fossil Fuels μελετά τον τρόπο με τον οποίο επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες, ειδικότερα οι Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία, ανταποκρίθηκαν στην κρίση ορυκτών καυσίμων το χειμώνα του 2022-23.

Διαπιστώνει ότι οι φήμες για την επιστροφή του άνθρακα δεν επιβεβαιώθηκαν, αφού η ευρωπαϊκή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα μειώθηκε κατά τη διάρκεια του χειμώνα (2022 – 2023) μεσούσης της ενεργειακής κρίσης σε σύγκριση με τον προηγούμενο χειμώνα. Ωστόσο πολλές χώρες επέμειναν αδικαιολόγητα σε έκτακτα μέτρα για τον άνθρακα, τα οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητα για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανάλυση προτείνει μια σειρά διαρθρωτικών μέτρων ώστε να εξασφαλιστούν από τις ευρωπαϊκές χώρες φθηνότερα, ασφαλέστερα και υγιέστερα μέσα για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Τα μέσα αυτά έχουν ως βάση την αιολική και ηλιακή ενέργεια, την ενεργειακή απόδοση και μέτρα έξυπνης κατανάλωσης. Παράλληλα προτείνει μια σειρά από προϋποθέσεις για την έγκριση της παράτασης ζωής λιγνιτικών και λιθανθρακικών μονάδων, όπως για παράδειγμα η εκπόνηση μελετών επάρκειας ισχύος που θα αποδεικνύουν την ανάγκη για τις μονάδες αυτές εξαντλώντας τις δυνατότητες παραγωγής από καθαρή ενέργεια.

Διαβάστε ολόκληρη την ανάλυση (στα αγγλικά) What happened to coal power amidst Europe’s winter crisis?.