75 έργα στις νεολαίας εγκρίθηκαν από το EUTeens4green

Παρουσιάστηκαν τον Μάιο 2023 τα 75 έργα που προκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EUTeen4green για την ενδυνάμωση της συμμετοχής της νεολαίας στις περιοχές που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Συνολικά κατατέθηκαν 197 αιτήσεις από 22 από τα 27 κράτη μέλη (δεν υπήρξαν αιτήσεις από Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Ιταλία και Σουηδία) εκ των οποίων 164 πληρούσαν τα κριτήρια (ηλικίες μεταξύ 15 και 24 ετών και σύνδεση με περιοχή σε μετάβαση). Τελικά επιλέχθηκαν 75 προς υλοποίηση τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με μέχρι €10.000 έκαστο.

Μεταξύ των επιλεγέντων έργων υπάρχουν και προτάσεις που προέρχονται από την Ελλάδα. Ειδικότερα, από τη Δυτική Μακεδονία επιλέχθηκαν 6 δράσεις. Στη λιγνιτική Φλώρινα θα χρηματοδοτηθούν τρεις δράσεις. Η μια αφορά την ανάπτυξη και ενίσχυση ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου για την πράσινη ενέργεια, τη μετάβαση και τις νέες μεθόδους παραγωγής ενέργειας σε συνεργασία με τον ενεργειακό Δήμο Αμυνταίου και η δεύτερη, την αξιοποίηση των παιχνιδιών (escape games) για την ενημέρωση σχετικά με τη βιωσιμότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κλιματική αλλαγή. Η τρίτη δράση αφορά στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής παιχνιδιού, η οποία θα στοχεύει στην αναγνώριση του γνωστικού πεδίου της νεολαίας για τη δίκαιη μετάβαση και στην ενίσχυσή του.  Στη Σιάτιστα θα υλοποιηθεί δράση που στοχεύει στη σύνδεση των νέων με τη φύση ώστε να ενισχυθεί η περιβαλλοντική τους συνείδηση και η ψυχική τους ευεξία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των κατασκηνώσεων ευεξίας. Στη λιγνιτική Κοζάνη θα υλοποιηθούν 2 δράσεις. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός κιβώτιου προκλήσεων παιχνιδοποίησης (gamification challenge box) που έχει ως στόχο να ταξιδέψει σε 10 λύκεια της Κοζάνης, οι μαθητές των οποίων θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί εντός 2 εβδομάδων μέσω ενός διασκεδαστικού τρόπου μη τυπικής μάθησης. Η δεύτερη πρόκειται για μια «Ζωντανή Βιβλιοθήκη» που στοχεύει στην ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία της Δίκαιης Μετάβασης που αντιμετωπίζει η Κοζάνη.

Στην Αρκαδία, στην Τρίπολη όμως και όχι στη λιγνιτική Μεγαλόπολη, θα χρηματοδοτηθεί η εισαγωγή ενός τοπικού συστήματος κομποστοποίησης για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και τη συμμετοχή της κοινότητας στη γεωργία μέσω της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, την προώθηση βιώσιμων διατροφικών συνηθειών και εποχιακών τροφίμων.

Στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν ακόμα πέντε δράσεις, σχετικά με την εγκατάσταση  πράσινης στέγης στους κοιτώνες της πανεπιστημιούπολης των Χανίων, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, τη βιώσιμη επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων στη γεωργία, την ενδυνάμωση των νέων εργαζομένων στην ακμάζουσα τουριστική βιομηχανία της Κρήτης με πράσινες δεξιότητες και γνώσεις για μια βιώσιμη μετάβαση και την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και τέλος την κατάρτιση των νέων της Σύρου με προσανατολισμό στην πολιτική, εμπλέκοντάς τους σε μια διαδραστική διαδικασία εκμάθησης της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής για το κλίμα και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Τα έργα ξεκίνησαν να υλοποιούνται από 01.04.2023 και σχεδιάζεται να ολοκληρωθούν 31.03.2024.

Βρείτε περισσότερα σχετικά με τα έργα του προγράμματος EUTeens4green εδώ.