«Κοιλάδες υδρογόνου» τα πρώην λιγνιτωρυχεία στη Τσεχία

Οι τρεις λιγνιτικές περιοχές της Τσεχίας, Moravian-Silesian, Ústecký, and Karlovarský, ανακοίνωσαν το σχέδιό τους να μετατραπούν σε «κοιλάδες υδρογόνου» εξερευνώντας από κοινού τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η τεχνολογία. Αναγνωρίζοντας ότι το υδρογόνο δεν μπορεί να υποκαταστήσει άμεσα την αλυσίδα της αξίας του άνθρακα, στην οποία οι περιοχές στηρίζονται επί δεκαετίες, οι τρεις λιγνιτικές περιοχές είναι πρόθυμες να διερευνήσουν τις εναλλακτικές που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης.

Σύμφωνα με τον Τσέχο υπουργό Περιβάλλοντος Petr Hladík, οι περιοχές εξόρυξης άνθρακα της χώρας έχουν τη δυνατότητα να πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου στην Κεντρική Ευρώπη. Για να υλοποιήσουν τα σχέδια για το υδρογόνο θα αξιοποιηθούν πόροι της ΕΕ, κυρίως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.