Πτολεμαΐδα 5 και στρατηγική εφεδρεία

Η τελευταία λιγνιτική μονάδα της Ελλάδας Πτολεμαΐδα 5 δεν μπορεί να λειτουργήσει πέραν του 2028 ως στρατηγικό απόθεμα, όπως αναφέρει η απάντηση της Επιτρόπου Ενέργειας Kadri Simpson σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Πέτρου Κόκκαλη.

Σύμφωνα με την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 αποκλείει τη συμμετοχή σε Μηχανισμούς Διασφάλισης Ισχύος μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που ξεκίνησαν την εμπορική τους παραγωγή μετά την 4η Ιουλίου 2019 και που εκπέμπουν περισσότερα από 550 γραμμάρια CO2 από καύσιμα ορυκτής προέλευσης ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Αναφέρεται επίσης ότι η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή αίτημα για μηχανισμό στρατηγικής εφεδρείας για την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η πορεία της απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας δεν μπορεί να αναχαιτιστεί. Το μέλλον της Πτολεμαϊδας 5 θα πρέπει να επανεξεταστεί στη βάση της ενίσχυσης της πράσινης μετάβασης και σε βιώσιμη κατεύθυνση. Η μετατροπή της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» σε μονάδα θερμικής αποθήκευσης πράσινης ενέργειας μπορεί να αποτελέσει μια λύση που είναι όχι μόνο συμβατή με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης της χώρας αλλά και οικονομικά ανταγωνιστική, ενώ μπορεί να διατηρήσει και πολλές θέσεις εργασίας, όπως αποδεικνύεται από σχετική ανάλυση της enervis σε συνεργασία με το Green Tank και την Client Earth.