Με φωτοβολταϊκά προσπαθούν οι Ουκρανοί να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες

Με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων προσπαθούν οι Ουκρανοί να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες νοσοκομείων, σχολείων και πολιτών. Μετά τις καταστροφές των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών από τη Ρωσία αναδεικνύεται η ευαλωτότητα των συγκεντρωτικών ενεργειακών συστημάτων. Οι καθημερινές διακοπές ρεύματος στερούν από τους πολίτες την πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, ενώ ο κίνδυνος ενός σοβαρού πυρηνικού συμβάντος εξακολουθεί να ελλοχεύει.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα πρωτοβουλία περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προχώρησαν σε δωρεές εξοπλισμού που μπορεί να παρέχει ενέργεια ανεξάρτητα από το δίκτυο, όπως είναι τα μικρά και αυτόνομα ηλιακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και των συσσωρευτών ενέργειας. Για παράδειγμα, η περιβαλλοντική ΜΚΟ Ecoclub εγκατέστησε τον Δεκέμβριο του 2022 την ηλιακή μονάδα 32,4 KW στο νοσοκομείο Zvyagel με στόχο τη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση της σταθερότητας του εφοδιασμού. Η μονάδα παράγει αρκετή ενέργεια για τη λειτουργία ενός μηχανήματος τεχνητού αερισμού για έναν ολόκληρο μήνα. Επίσης, δύο αυτόνομα κινητά ηλιακά ρυμουλκούμενα τα οποία κατασκευάστηκαν στην Ουκρανία και περιλαμβάνουν κινητό αυτόνομο ηλιακό ρυμουλκούμενο προσφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Irpin.

Η καμπάνια αυτή στοχεύει όχι μόνο στην κάλυψη των άμεσων αναγκών, αλλά αναδεικνύει και τη σημασία της καθαρής και βιώσιμης ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου.