8η συνάντηση της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης

Στις 23 – 25 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η όγδοη (υβριδική) συνάντηση της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών (DG REGIO) και Ενέργειας (DG ENER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνάντηση συμπεριέλαβε έναν διάλογο πολλαπλών επιπέδων που διοργανώθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών και επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες στην εφαρμογή του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και νέων εργασιακών ευκαιριών καθώς και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με τη Δίκαιη Μετάβαση να βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη οι συζητήσεις εστίασαν στη μέχρι τώρα αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και την πορεία εφαρμογής των Προγραμμάτων Δίκαιης Μετάβασης. Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič τόνισε ότι εάν η μετάβαση δεν κατορθώσει να πετύχει με όρους δικαιοσύνης δεν θα έχει πετύχει καθόλου. Εστίασε στην ανάγκη μετάβασης και του τομέα της βιομηχανίας ως κρίσιμου παράγοντα για τη μετάβαση στις περιφέρειες, ενώ σημείωσε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των κλιματικών στόχων του 2030. Τα συμπεράσματα από τη συνάντηση της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης θα συνεισφέρουν επίσης στον σωστότερο σχεδιασμό της χρήσης των πόρων  του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα από το 2026.

Οι θεματικές που απασχόλησαν τη συνάντηση αφορούσαν την εφαρμογή του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, την αποθήκευση ενέργειας, την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων κατά τη μετάβαση, την επικοινωνία της Δίκαιης Μετάβασης και τον ρόλο των Πανεπιστημίων σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι παρουσιάσεις αλλά και η σύνοψη των συζητήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στα αγγλικά).