Ετήσια Συνάντηση της Πρωτοβουλίας για τις περιοχές άνθρακα σε μετάβαση στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία

Στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2023 διεξήχθη ο ετήσιος ανοιχτός διάλογος για τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία. Σε αυτόν συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των διεθνών οργανισμών, ενεργειακών φορέων, οργανώσεωνς της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων.

Τη συνάντηση απασχόλησε ιδιαίτερα η ενσωμάτωση της Δίκαιης Μετάβασης στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα που βρίσκονται την τρέχουσα περίοδο σε επεξεργασία στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Σε σχετική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε για αυτό το θέμα, ο Νίκος Μάντζαρης από το Green Tank παρουσίασε τα διδάγματα που αντλούνται από την ελληνική εμπειρία και δείχνουν ότι η απευθείας μετάβαση από τον λιγνίτη στις ΑΠΕ είναι εφικτή σε σύντομο χρονικό διάστημα καιότι η χρήση του ορυκτού αερίου ως καυσίμου μετάβασης θα ήταν λανθασμένη επιλογή. Ωστόσο, η Δίκαιη Μετάβαση στα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει πρώτα να πάρει τη μορφή ενός συγκεκριμένου σχεδίου που θα ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών και να χρηματοδοτηθεί από κονδύλια που προορίζονται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό .

Επίσης, η αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας και η προετοιμασία των επενδύσεων, η διακυβέρνηση και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων στον μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης, η πρόσβαση σε διεθνή, δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση καθώς και η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με τη Δίκαιη Μετάβαση ήταν ανάμεσα στα θέματα που απασχόλησαν τον ετήσιο διάλογο.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στα αγγλικά).