Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δίκαιη Μετάβαση #4

Δημοσιεύτηκε το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο του Green Tank για τις εξελίξεις του τελευταίου εξαμήνου που σχετίζονται με τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2022).

Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε για ένα Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και έναν Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα που ωφελούν το κλίμα και υποστηρίζουν τον πράσινο μετασχηματισμό της βιομηχανίας

Κοινή επιστολή από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Πώς μπορούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν μια πετυχημένη πολιτική για την αποκατάσταση της φύσης;

Ενόψει των διαπραγματεύσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για την πρόταση νόμου της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης, κείμενο πολιτικής του δικτύου Think Sustainable Europe τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης ενός φιλόδοξου και στιβαρού νόμου και καταθέτει συστάσεις.