Δίκαιη Μετάβαση

Χωρίς ενεργειακές κοινότητες και χωρίς έμφαση στην κλιματική ουδετερότητα ή τη νεολαία οι 3 νέες δράσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ύψους €418 εκ.

Σχόλια του Green Tank κατά την ψηφοφορία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΔΑΜ για τις δράσεις του Προγράμματος.

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δίκαιη Μετάβαση #4

Δημοσιεύτηκε το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο του Green Tank για τις εξελίξεις του τελευταίου εξαμήνου που σχετίζονται με τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε Ελλάδα και Ευρώπη (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2022).

Το Green Tank στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΠΔΑΜ) 2021-2027 συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 18 Οκτωβρίου 2022, σηματοδοτώντας την έναρξη της φάσης υλοποίησης του σχεδίου για τη Δίκαιη Μετάβαση στην Ελλάδα.

Ο ρόλος της νεολαίας στη Δίκαιη Μετάβαση: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Νέα έκθεση του Green Tank με τίτλο «Ο ρόλος της νεολαίας στη Δίκαιη Μετάβαση: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας» περιγράφει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι/νέες της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο και τονίζει τη σημασία της συμπερίληψής τους στον μηχανισμό διακυβέρνησης και τη χρηματοδότηση.