Δίκαιη Μετάβαση

Η Διακυβέρνηση της Δίκαιης Μετάβασης

Κριτική αποτίμηση και προτάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού διακυβέρνησης της Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα, αντλώντας από παραδείγματα λιγντικών περιοχών της Ευρώπης, παρουσιάζει η νέα έκθεση του Green Tank.

Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Στήριξη στις λιγνιτικές περιοχές, αποδυνάμωση του ΟΦΥΠΕΚΑ

Τοποθέτηση της Ιόλης Χριστοπούλου στη διαδικτυακή ακρόαση φορέων επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενσωμάτωση οδηγιών για τα απόβλητα και άλλες διατάξεις που βρίσκεται σε επεξεργασία στη Βουλή των Ελλήνων.

Ενεργειακές Κοινότητες: προβλήματα και ευκαιρίες ανάπτυξης

Προτάσεις για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του θεσμού του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ) ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί, παρουσιάζει η Ιωάννα Θεοδοσίου σε δήλωσή της στο ΒΗΜΑ της Κυριακής.

Η πορεία της Δίκαιης Μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία- Ψηφιακά εργαστήρια διαβούλευσης: Συμπεράσματα και προτάσεις

Με στόχο τη δημιουργική συμβολή στον δημόσιο διάλογο στο κρίσιμο στάδιο του σχεδιασμού της Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα και αποσκοπώντας στο να δώσουμε φωνή στις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας για τη μεταλιγνιτική περίοδο, το Green Tank πραγματοποίησε και συντόνισε δύο Ψηφιακά Εργαστήρια Διαβούλευσης με εκπροσώπους πολλών και διαφορετικών φορέων αλλά και με πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.