Εκθέσεις / Αναλύσεις

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων χρειάζονται ένα διακριτό ταμείο για τη δίκαιη ενεργειακή τους μετάβαση – Νέα έκθεση

Κοινό Δελτίο Τύπου. Όσο πιο νωρίς τεθεί η ημερομηνία απολιγνιτοποίησης μιας χώρας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μερίδιό της σε ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση του Green Tank σε συνεργασία με το CEE Bankwatch Network, που δημοσιεύεται σήμερα.

Ανασκόπηση εξελίξεων: Οι ενεργειακές κοινότητες στις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας

Αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, με κυρίαρχο ωστόσο τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα καταγράφει η ανασκόπηση που δημοσιεύει η δεξαμενή σκέψης, The Green Tank.

Η Διακυβέρνηση της Δίκαιης Μετάβασης

Κριτική αποτίμηση και προτάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού διακυβέρνησης της Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα, αντλώντας από παραδείγματα λιγντικών περιοχών της Ευρώπης, παρουσιάζει η νέα έκθεση του Green Tank.

Η πορεία της Δίκαιης Μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία- Ψηφιακά εργαστήρια διαβούλευσης: Συμπεράσματα και προτάσεις

Με στόχο τη δημιουργική συμβολή στον δημόσιο διάλογο στο κρίσιμο στάδιο του σχεδιασμού της Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα και αποσκοπώντας στο να δώσουμε φωνή στις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας για τη μεταλιγνιτική περίοδο, το Green Tank πραγματοποίησε και συντόνισε δύο Ψηφιακά Εργαστήρια Διαβούλευσης με εκπροσώπους πολλών και διαφορετικών φορέων αλλά και με πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ένα βιώσιμο μέλλον

Η νέα έκθεση του Green Tank εντοπίζει τις ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης που έχει η Ελλάδα και οι περιφέρειες της στη διάθεση της για τον πράσινο μετασχηματισμό κομβικών κλάδων της οικονομίας και τη μετάβασή σε ένα βιώσιμο μέλλον κατά την περίοδο 2021-2027.

Περιβαλλοντικοί όροι αιολικών πάρκων

Με βάση ανάλυση 101 Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για αιολικά πάρκα, το Green Tank και η εταιρία Nature Conservation Consultants (NCC) καταγράφουν διαφοροποιημένες προσεγγίσεις κατά τον καθορισμό περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στην προστασία της ορνιθοπανίδας και προτείνουν την υιοθέτηση μίας εναρμονισμένης προσέγγισης για όλη τη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον λιγνίτη και τον λιθάνθρακα

Ανάλυση της εξέλιξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες πηγές στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 από τις αρχές του αιώνα καθώς των προκλήσεων για το μέλλον που προκύπτουν από τις παρατηρούμενες τάσεις. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο energia.gr στις 28 Απριλίου 2021 με τον τίτλο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον λιγνίτη και τον λιθάνθρακα Ακολουθεί το πλήρες κείμενο. Η παρατηρούμενη μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και λιθάνθρακα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει όλες τις

Εναλλακτικές λύσεις για την Πτολεμαΐδα 5

Τις εναλλακτικές τεχνολογίες μετατροπής της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδας 5 συγκρίνει η τεχνο-οικονομική ανάλυση που εκπονήθηκε από την enervis σε συνεργασία με το Green Tank και την οργάνωση περιβαλλοντικών δικηγόρων Client Earth.

Μια ανασκόπηση του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου

Μία αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου, των μέχρι τώρα εξελίξεων και των τοποθετήσεων των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο μπορείτε να διαβάσετε στην πλήρη ανασκόπηση που δημοσιεύει το Green Tank.