Εκθέσεις / Αναλύσεις

Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Απρίλιος 2022

Ιστορικό χαμηλό για τον λιγνίτη τον Απρίλιο του 2022, χαμηλά τετραετίας για το ορυκτό αέριο και ΑΠΕ στην τρίτη ιστορικά υψηλότερη επίδοσή τους σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Μάρτιος 2022

Σύμφωνα με τα τελευταία μηνιαία στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεμένο δίκτυο, τα ορυκτά καύσιμα (ορυκτό αέριο + λιγνίτης) υποσκέλισαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το πρώτο τρίμηνο του 2022

Ηλεκτροπαραγωγή & απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο στην Ελλάδα – Ανάλυση

Οι ΑΠΕ μπορούν να μειώσουν την εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό ορυκτό αέριο πολύ περισσότερο από την παράταση ζωής των λιγνιτικών μονάδων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσο-μακροπρόθεσμα, δείχνει η νέα ανάλυση της περιβαλλοντικής δεξαμενής σκέψης The Green Tank.

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων χρειάζονται ένα διακριτό ταμείο για τη δίκαιη ενεργειακή τους μετάβαση – Νέα έκθεση

Κοινό Δελτίο Τύπου. Όσο πιο νωρίς τεθεί η ημερομηνία απολιγνιτοποίησης μιας χώρας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μερίδιό της σε ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση του Green Tank σε συνεργασία με το CEE Bankwatch Network, που δημοσιεύεται σήμερα.

Ανασκόπηση εξελίξεων: Οι ενεργειακές κοινότητες στις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας

Αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, με κυρίαρχο ωστόσο τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα καταγράφει η ανασκόπηση που δημοσιεύει η δεξαμενή σκέψης, The Green Tank.

Η Διακυβέρνηση της Δίκαιης Μετάβασης

Κριτική αποτίμηση και προτάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού διακυβέρνησης της Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα, αντλώντας από παραδείγματα λιγντικών περιοχών της Ευρώπης, παρουσιάζει η νέα έκθεση του Green Tank.

Η πορεία της Δίκαιης Μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία- Ψηφιακά εργαστήρια διαβούλευσης: Συμπεράσματα και προτάσεις

Με στόχο τη δημιουργική συμβολή στον δημόσιο διάλογο στο κρίσιμο στάδιο του σχεδιασμού της Δίκαιης Μετάβασης στην Ελλάδα και αποσκοπώντας στο να δώσουμε φωνή στις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας για τη μεταλιγνιτική περίοδο, το Green Tank πραγματοποίησε και συντόνισε δύο Ψηφιακά Εργαστήρια Διαβούλευσης με εκπροσώπους πολλών και διαφορετικών φορέων αλλά και με πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ένα βιώσιμο μέλλον

Η νέα έκθεση του Green Tank εντοπίζει τις ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης που έχει η Ελλάδα και οι περιφέρειες της στη διάθεση της για τον πράσινο μετασχηματισμό κομβικών κλάδων της οικονομίας και τη μετάβασή σε ένα βιώσιμο μέλλον κατά την περίοδο 2021-2027.