Κλιματική Αλλαγή & Ενέργεια

Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Αύγουστος 2023

Μείωση της κατανάλωσης ορυκτού αερίου το πρώτο οκτάμηνο του 2023 κατά 18.9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και κατά 15.6% σε σχέση με τον μ.ό. της 5ετίας. Ωστόσο μερική ανάκαμψη των εισαγωγών ρωσικού αερίου παρατηρήθηκε το πρώτο επτάμηνο του 2023, καθώς η Ελλάδα σημείωσε αύξηση κατά 21.1% σε σχέση με το 2022, εξαιτίας της αύξησης του LNG (+4.2 TWh).

Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Iούλιος 2023

Στο πρώτο 7μηνο του 2023 εκπέμφθηκαν 8.61 εκ. τόνοι CO2 από τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής, μειωμένοι κατά 2.59 εκ. τόνους (-23.1%) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022. Μόνο 3 λιγνιτικοί σταθμοί παράγουν σχεδόν το 50% των συνολικών εκπομπών CO2 των 17 θερμικών σταθμών του διασυνδεδεμένου δικτύου της χώρας.

Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2023

Κατά 1.2 TWh υψηλότερη η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ συγκριτικά με αυτήν από ορυκτό αέριο και λιγνίτη μαζί κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους (+11.2%). Για πρώτη φορά μετά από 12 συνεχόμενους μήνες μειώσεων, η ζήτηση τον Ιούλιο του 2023 (5505 GWh) αυξήθηκε σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (5019 GWh). Αυξημένες εμφανίστηκαν και οι εισαγωγές το πρώτο επτάμηνο του 2023 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 (+87.5%).

Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούλιος 2023

Μείωση της κατανάλωσης ορυκτού αερίου το πρώτο επτάμηνο του 2023 κατά 19.7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και κατά 16% σε σχέση με τον μέσο όρο της 5ετίας. Ωστόσο σε πορεία μερικής ανάκαμψης βρίσκεται η χρήση αερίου στη βιομηχανία σημειώνοντας αύξηση κατά 26.5% τους πρώτους επτά μήνες του 2023 συγκριτικά με το 2022, όπως και η εγχώρια κατανάλωση ρωσικού αερίου που ήταν αυξημένες κατά 1.65 ΤWh σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022.

Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Iούνιος 2023

Στο πρώτο 6μηνο του 2023 το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής (6.75 εκ. τόνοι) μειώθηκε κατά 23.2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και κατά 44.5% σε σχέση με τον μέσο όρο της 5 ετίας. Μόνο 3 λιγνιτικοί σταθμοί παράγουν το 54.2% των συνολικών εκπομπών CO2 των 17 θερμικών σταθμών του διασυνδεδεμένου δικτύου της χώρας. Η ΔΕΗ έως τον Ιούνιο 2023, έχει ξοδέψει το 55.2% του συνολικού προϋπολογισμού άνθρακα που έχει διαθέσιμο για το έτος.

Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούνιος 2023

Μερίδιο 58.6% για την καθαρή ενέργεια στην εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή και 49.7% στην κάλυψη της ζήτησης για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Για δωδέκατο συνεχόμενο μήνα μειώθηκε η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (-10.4%), ενώ συνολικά για το εξάμηνο σημειώθηκε μείωση 8.5%.