Κλιματική Αλλαγή & Ενέργεια

Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Απρίλιος 2023

Μερίδιο 58.2% η ηλεκτρική ενέργεια στην ηλεκτροπαραγωγή και 48.7% στην κάλυψη της ζήτησης το πρώτο τετράμηνο του 2023. Η παραγωγή από ΑΠΕ ξεπέρασε αυτή από ορυκτό αέριο και λιγνίτη μαζί κατά 1188 GWh, ενώ μειωμένη ήταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 9.7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022.

Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2023

Παρά την αύξηση κατά 20.9% τον Απρίλιο του 2023 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2022, συνολικά για το πρώτο τετράμηνο, η κατανάλωση ορυκτού αερίου στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 25.9% και 21.1%, αντίστοιχα συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι και τον μέσο όρο πενταετίας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία της Eurostat πρωταθλήτρια στην ΕΕ-27 ως τον Μάρτιο η Ελλάδα στη μείωση της κατανάλωσης, και άνω του μέσου όρου της ΕΕ-27 στον περιορισμό της χρήσης ρωσικού αερίου (-51.8%)

Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2023

Στο πρώτο τρίμηνο του 2023 εκπέμφθηκαν 3.81 εκ. τόνοι CO2 για την παραγωγή ηλεκτρισμού – μειωμένοι κατά 27.5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και κατά 32.3% σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας. Η ΔΕΗ έως τον Μάρτιο του 2023, έχει ξοδέψει το 31.2% του συνολικού προϋπολογισμού άνθρακα που έχει διαθέσιμο για το έτος.

Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Mάρτιος 2023

Σε ελεύθερη πτώση το ορυκτό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή το πρώτο τρίμηνο του 2023 (-46.2%). Μειωμένη και η συνεισφορά του λιγνίτη κατά 9.3%. ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά με μερίδιο 48.1% ξεπέρασαν τα ορυκτά καύσιμα κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, αυξημένες κατά 87.1% ήταν οι καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η χώρα έχασε για 354 GWh τον ευρωπαϊκό στόχο του -10% για μείωση της ζήτησης το πεντάμηνο Νοεμβρίου 2022-Μαρτίου 2023.