Κλιματική Αλλαγή & Ενέργεια

EU-ETS 101: Αναθεωρημένος Οδηγός για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ

Το Green Tank, ως εταίρος του έργου Life ETX, παρουσιάζει στην Ελλάδα τον αναθεωρημένο Οδηγό για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ/EU-ETS 101, τον οποίο υπογράφει η οργάνωση Carbon Market Watch σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου Life ETX.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω ΣΕΔΕ: Ορόσημα σε Ελλάδα και ΕΕ-27

Στην 4η θέση της ΕΕ-27 η Ελλάδα στη μείωση των εκπομπών από τους τομείς της παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και ενεργοβόρου βιομηχανίας μεταξύ 2005 – έτος έναρξης του ΣΕΔΕ – και 2023 (-65.4%).