Κλιματική Αλλαγή & Ενέργεια

Απολιγνιτοποίηση, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία & Ελλάδα

Συνέντευξη του Νίκου Μάντζαρη στη Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και την εκπομπή ECOπράκτορες του pod.gr στις 13 Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την απολιγνιτοποίηση και τη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Μια ανασκόπηση του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου

Μία αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου, των μέχρι τώρα εξελίξεων και των τοποθετήσεων των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο μπορείτε να διαβάσετε στην πλήρη ανασκόπηση που δημοσιεύει το Green Tank.

Σχόλια του Green Tank στο Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ της περιόδου 2022 – 2031

Στη δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε ο ΑΔΜΗΕ για το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ (Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) περιόδου 2022 – 2031 συμμετείχε το Green tank καταθέτοντας σχόλια.

Η Δυναμική Είσοδος των Ανανεώσιμων Πηγών και ο Ρόλος της Αποθήκευσης

Άρθρο της Μάχης Τράτσα για τις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας με αναφορά στα συμπεράσματα της έκθεσης του Green Tank «Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας: Προκλήσεις και Προοπτικές» όσον αφορά τις μπαταρίες και τις μετατροπές λιγνιτικών μονάδων σε υποδομές αποθήκευσης καθαρής ενέργειας με τη μορφή θερμότητας.

Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας: Προκλήσεις και Προοπτικές

Τα κύρια χαρακτηριστικά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των βασικών τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους μέσω του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 2021-2027 παρουσιάζει η ενημερωτική έκθεση του Green Tank

Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 και η δέσμευση CO2

Άρθρο του Νίκου Μάντζαρη στον Χρόνο Κοζάνης που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η επιλογή συνέχισης της λιγνιτικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας 5 σε συνδυασμό με τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης ή αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα (CCSU), είναι λανθασμένη.