Χρηματοδότηση για μία Δίκαιη Μετάβαση

Σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τη χρηματοδότηση της Δίκαιης Μετάβασης που διοργάνωσε το International Sustainable Finance Centre – ISFC την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 συμμετείχε ο Νίκος Μάντζαρης.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από εναλλακτικούς μηχανισμούς και εργαλεία για την κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης για τη δίκαιη μετάβαση, πέραν του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έμφαση δόθηκε στον ρόλο του ιδιωτικού κεφαλαίου καθώς και σε θέματα όπως οι χαμένες ευκαιρίες στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και οι κυβερνητικές δράσεις που μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση των ροών ιδιωτικών κεφαλαίων σε προγράμματα δίκαιης μετάβασης. Εξετάσθηκαν, επίσης, οι απαραίτητες συνθήκες για μια τέτοια μετάβαση.

Ο Νίκος Μάντζαρης μοιράστηκε διδάγματα από την πορεία της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα. Αναγνωρίζοντας ότι η χώρα έχει έρθει στο προσκήνιο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εξ αιτίας της απόφασής της να απεξαρτηθεί από τον λιγνίτη μέχρι το 2028, σε συνέχεια μιας στροφής 180 μοιρών που έχει πραγματοποιήσει στην εθνική ενεργειακή της πολιτική, σημείωσε ότι απομένει να φανεί εάν η μετάβαση αυτή θα είναι πράγματι δίκαιη.

Βέβαια, η δημοσιοποίηση της απόφασης αυτής αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα για τον εγχώριο σχεδιασμό της διαδικασίας. Έτσι όμως χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι τώρα, εξ αιτίας της προσπάθειας παράτασης του μοντέλου ηλεκτροπαραγωγής της χώρας που βασίζεται στον λιγνίτη, αντί να προετοιμάζεται η «επόμενη ημέρα» για τις δύο λιγνιτικές περιοχές: τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Πλέον, η διαδικασία σχεδιασμού έχει δρομολογηθεί και γίνονται ορισμένες κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, με την ανάπτυξη ενός σχεδίου με αρκετά καλά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και προσπάθειες συγκέντρωσης πόρων για την εφαρμογή διαφόρων δράσεων που έχουν προβλεφθεί.

Ειδικότερα, τόνισε ότι η χρηματοδότηση δε θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις και εμβληματικές επενδύσεις, αλλά θα πρέπει να κατευθύνεται και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκείνες των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών κοινοτήτων. Καταλήγοντας, υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού, όσο και της διακυβέρνησης της όλης διαδικασίας της Δίκαιης Μετάβασης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Το πάνελ συμπλήρωσαν η Katarzyna Szwarc, Policy Fellow, Sustainable Finance at Grantham Research Institute on Climate Change & the Environment, UK, η Michelle Horsfield, Transition Programme Director, Climate Bonds, EU, China and India, ο Michał Hetmański, President of the Board, Instrat, Poland και ο Vilém Řehák, Banking Expert, Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, Czech Republic. Τη συζήτηση συντόνισε ο David Murphy, Head of Development and Strategy, ISFC. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση της Βρετανικής Πρεσβείας στην Πράγα, Τσεχία και το LSE Grantham Centre.

Ολόκληρη η εκδήλωση είναι διαθέσιμη εδώ (στα Αγγλικά).

Μπορείτε επίσης να δείτε τη ομιλία του Νίκου Μάντζαρη με τίτλο “Lignite Phase Out & Just Transition in Greece” (Απεξάρτηση από τον λιγνίτη & Δίκαιη Μετάβαση στην Ελλάδα)