Σχόλιο για την πρόοδο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Σχόλιο του Νίκου Μάντζαρη για την εξέλιξη του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σε άρθρο της Μάχης Τράτσα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο οποίο παρουσιάζεται η δομή και η κατανομή των πόρων του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2027.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Μάντζαρης επισημαίνει την πρόοδο που σημειώνεται στο νεότερο σχέδιο του Προγράμματος αναφορικά με την ένταξη στις επιλέξιμες δαπάνες των ενεργειακών κοινοτήτων καθώς και την αύξηση της χρηματοδότησης για έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι απουσιάζει η τεκμηρίωση για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μεγάλο μέρος των πόρων κατευθύνεται στον άξονα της επιχειρηματικότητας, έναντι της ενεργειακής μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας, χωρίς ωστόσο να γίνεται σαφές αν αυτή η ενίσχυση θα οδηγήσει και στον πράσινο μετασχηματισμό των τοπικών επιχειρήσεων.

Το άρθρο με τίτλο “Δυτική Μακεδονία: Με «μαγιά» 1 δισ. ευρώ η απολιγνιτοποίηση” δημοσιεύτηκε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο στις 27.06.2021.