Ανεμογεννήτριες: ναι ή όχι;

Η Ιωάννα Θεοδοσίου έδωσε ομιλία με θέμα «Ανεμογεννήτριες: ναι ή όχι;» στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο προσκεκλημένων διαλέξεων σε επίκαιρα θέματα που οργανώνονται στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανθρωπογενές Περιβάλλον» που διδάσκει ο Κώστας Αντωνιάδης.

Κατά την ομιλία παρουσιάστηκαν τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα  λόγω της  κατάστασης της κλιματικής κρίσης αλλά και της απώλειας της βιοποικιλότητας καθώς και η ανάγκη μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5οC. Παρουσιάστηκε η κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, οι εθνικοί στόχοι για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για το 2020 και 2030 και το πώς αυτοί πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο ευρωπαϊκό στόχο για μείωση κατά 55% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030. Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έμφαση δόθηκε στις αδιαμφισβήτητες επιπτώσεις της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην βιοποικιλότητα, αλλά και σε καλές πρακτικές που αναπτύσσονται για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών. Αποτυπώθηκαν επίσης τα αίτια του προβλήματος, όπως  η λανθασμένη χωροθέτηση των ΑΠΕ, το προβληματικό αδειοδοτικό πλαίσιο, η ελλιπής διαβούλευση, η ελλιπής παρακολούθηση των επιπτώσεων και τήρησης των όρων και τέλος, το ανεπαρκές πλαίσιο προστασίας των προστατευόμενων ειδών και περιοχών.

Στην παρουσίαση τονίστηκε η ανάγκη δημόσιου διαλόγου που θα εμπλέκει όλες τις πλευρές και θα κινείται στην κατεύθυνση διαμόρφωσης προτάσεων. Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο διάλογος γύρω από το ζήτημα είναι εξαιρετικά πολωμένος και αναπτύσσονται μύθοι εκατέρωθεν που περισσότερο ενισχύουν το αδιέξοδο παρά οδηγούν στην επίλυση των προβλημάτων και στην εξεύρεση λύσεων. Τέλος παρουσιάστηκαν προτάσεις για την προσέγγιση των ζητημάτων που αναδεικνύονται, όπως η διαμόρφωση του χωροταξικού πλαισίου με την χρήση όλων των υφιστάμενων δεδομένων και στη βάση του διευρυμένου διαλόγου, οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις για τη διατήρηση της φύσης (στόχοι διατήρησης, δέουσα εκτίμηση ολοκλήρωση ΕΠΜ, σχέδια δράσης), η βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και η ορθότερη παρακολούθηση των έργων, η εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στην ενεργειακή μετάβαση μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες καθώς και η ανάγκη ευρείας ενημέρωσης και διαλόγου.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη συζήτηση εδώ αλλά και ξεχωριστά την παρουσίαση της Ιωάννας Θεοδοσίου: