Άρθρα / Απόψεις

Η Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στο Κατοβίτσε της Πολωνίας

Σχόλιο σχετικά με την Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας και την ασυμβατότητα του προτεινόμενου από την Ελλάδα Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα με τις πολιτικές δράσεις που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο νέος κανονισμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι συνέπειές του για την Ελλάδα

Ανάλυση του Νίκου Μάντζαρη μετά την ολοκλήρωση των τριμερών διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες για τον νέο Κανονισμό λειτουργίας της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ακανθώδες ζήτημα της συμμετοχής ή μη μονάδων κάρβουνου σε μηχανισμούς διασφάλισης ισχύος (ΜΔΙ).