Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ΑΔΙ της Ελλάδας

Δήλωση σχετικά με την επείγουσα ερώτηση που κατέθεσε Ισπανός ευρωβουλευτής για τον υπό διαπραγμάτευση Μόνιμο Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος της Ελλάδας.

Η δήλωση περιλαμβάνεται σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο energypress.gr στις 5 Μαρτίου 2019. Ακολουθεί το πλήρες άρθρο:

Για αδιαφανή διαδικασία στα ελληνικά ΑΔΙ κάνει λόγο ο Ισπανός ευρωβουλευτής Φλοράντ Μαρτσελλέζι

Όπως φαίνεται και από την επιστολή του προέδρου της ΔΕΗ προς την Κομισιόν, η έγκριση του ελληνικού μόνιμου Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος (ΜΔΙ) εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα για τη πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, καθώς το ελληνικό σχέδιο εξασφαλίζει γενναίες επιδοτήσεις προς τη λιγνιτική βιομηχανία.

Φως στο ζήτημα της αδιαφανούς διαπραγμάτευσης του ελληνικού ΜΔΙ και στη συμμόρφωση αυτού με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρεί να ρίξει ο Ισπανός ευρωβουλευτής της ομάδας των Πράσινων κ. Φλοράντ Μαρτσελλέζι (σκιώδης εισηγητής των Πράσινων στη διαπραγμάτευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Electricity Market Regulation).

Με επείγουσα ερώτησή του προς την Επίτροπο Ανταγωνισμού κυρία Μαργκρέτε Βεστάγκερ ζητά να μάθει αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβάλλει στην Ελλάδα την κατάργηση των επιδοτήσεων όλων των λιγνιτικών μονάδων μέσω των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) από 1.7.2025 όπως επιβάλλουν οι νέοι κανόνες που αποφασίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον Δεκέμβριο του 2018, με την αποφασιστική συμμετοχή και του ιδίου.

Ζητά επίσης να μάθει με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή στη διαπραγμάτευση όλων των φορέων της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επηρεαστούν από τον όποιο μηχανισμό εφαρμοστεί τελικά.

Ιδιαίτερη μνεία κάνει ο Ισπανός ευρωβουλευτής στην υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V» και στο κατά πόσο αυτή δικαιούται πληρωμές ΑΔΙ, καθώς σύμφωνα με τους νέους κανόνες, καμία μονάδα που θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία μετά την 1.1.2020, δεν επιτρέπεται να επιδοτείται μέσω ΑΔΙ.

Τέλος, ζητά να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ της έγκρισης από την Κομισιόν του ελληνικού ΜΔΙ και της αποτυχίας του διαγωνισμού πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.  

Η ελληνική κυβέρνηση και η ΔΕΗ πασχίζουν να λάβουν την πολυπόθητη έγκριση πριν το τέλος του 2019 έτσι ώστε να εξαιρεθούν από τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι όποιοι οριστικοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας.

Σύμφωνα με αυτούς, η Πτολεμαΐδα V δεν δικαιούται καμία πληρωμή καθώς είναι αδύνατον να έχει τεθεί σε εμπορική λειτουργία ως την 1.1.2020. Επίσης, κανένα συμβόλαιο πληρωμής υφιστάμενων λινιτικών μονάδων δεν μπορεί να είναι ενεργό μετά τον Ιούνιο του 2025. Είναι προφανές ότι ο πρώτος περιορισμός θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την οικονομική βιωσιμότητα της ΠτολεμαΐδαςV, ενώ ο δεύτερος θα στερήσει επιδοτήσεις από τις υπό πώληση μονάδες καθιστώντας τες ακόμα λιγότερο ελκυστικές για τους επιδόξους επενδυτές.

Το ζήτημα της αδιαφανούς διαπραγμάτευσης ενός ΜΔΙ που ενδεχομένως θα παραβιάζει τους νέους κανόνες λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έθεσαν πρόσφατα  και τα δίκτυα περιβαλλοντικών οργανώσεων «Europe Beyond Coal» και «Climate Action Network», η οργάνωση περιβαλλοντικών δικηγόρων «Client Earth» και η δεξαμενή σκέψης στην Ελλάδα για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης «The Green Tank». Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έστειλαν μια επιστολή στην Επίτροπο Ανταγωνισμού κυρία Μαργκρέτε Βεστάγκερ και μια δεύτερη επιστολή στους Επιτρόπους Ενέργειας & Κλιματικής Δράσης κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε και Ενεργειακής Ένωσης κ. Μάρος Σέφκοβιτς τεκμηριώνοντας αναλυτικά την ανάγκη για ματαίωση της πώλησης και επανασχεδιασμό του ανοίγματος της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μια θέση την όποια προσφάτως υποστήριξε και ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός.

«Στόχος του μόνιμου Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος δεν είναι ούτε η οικονομική διάσωση μιας περιβαλλοντικά και οικονομικά ολέθριας επένδυσης όπως η Πτολεμαΐδα V, ούτε η προσέλκυση επενδυτών για το δομικά μη ελκυστικό πακέτο πώλησης των λιγνιτών της ΔΕΗ. Στόχος είναι η ενεργειακή ασφάλεια, η οποία όμως μπορεί να εξασφαλιστεί από τις ΑΠΕ σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και τεχνολογίες διαχείρισης της ζήτησης. Η ελληνική κυβέρνηση και η ΔΕΗ πρέπει να σταματήσουν το κυνήγι μιας ακόμα εξαίρεσης από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να ματαιώσουν τη διαδικασία της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων και, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αναζητήσουν βιώσιμους τρόπους για το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα στη περιβαλλοντική δεξαμενή σκέψης «The Green Tank».

H ερώτηση του Ισπανού Ευρωβουλευτή:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-000971_EN.html

Before the European Parliament votes on electricity market legislation at the end of March 2019, the capacities that can receive lawful subsidies under agreed capacity markets must be clarified as a matter of urgency. Greece is currently in negotiations with the Commission concerning a new capacity mechanism for the Greek electricity market, which was drafted without a consultation process. As the new rules were agreed in an informal trilogue in December 2018, it is crucial that their potential impact be evaluated.

  1. What is the current status of the negotiations (before and after notification) on the new Greek capacity mechanism, what is the duration of the new capacity mechanism, and will the Commission ensure transparency and the participation of all relevant stakeholders in Greece’s future capacity market?
  • Does the Commission intend to oblige Greece to cease all capacity payments that exceed the emission limits and cut-off dates for commercial production enshrined in the electricity market regulation once it has entered into force, and what is the connection between the planned capacity mechanism and the failed divestment tender for Greece’s lignite assets?
  • Under the new capacity mechanism, will subsidies for ‘Ptolemaida V’, a 660 MW Greek lignite plant that is currently under construction, be considered lawful if commercial production begins after 1 January 2020?

Ελληνική (ανεπίσημη)μετάφραση:

Πριν την ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Κανονισμού για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο τέλος Μαρτίου 2019, είναι επείγον να αποσαφηνιστεί ποιες μονάδες καύσης μπορούν νομίμως να λάβουν πληρωμές. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έναν νέο Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος (ΜΔΙ) που προορίζεται για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος διαμορφώθηκε χωρίς διαβούλευση. Δεδομένου ότι οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 στις τριμερείς διαπραγματεύσεις, είναι κρίσιμο η πιθανή τους επιρροή να αξιολογηθεί.

  1. Σε ποια φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τον ελληνικό ΜΔΙ (πριν ή μετά την ειδοποίηση); Ποια είναι η διάρκεια του μηχανισμού; Θα εξασφαλίσει η Επιτροπή διαφάνεια και συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων στον ΜΔΙ;
  • Σκοπεύει η Επιτροπή να υποχρεώσει την Ελλάδα να τερματίσει όλες τις πληρωμές ισχύος μονάδων που υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών, και να συμμορφωθεί με τις ημερομηνίες παύσης αυτών των πληρωμών όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στον Κανονισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας; Ποια η σύνδεση μεταξύ του σχεδιαζόμενου ελληνικού ΜΔΙ και της αποτυχίας του διαγωνισμού πώλησης τμήματος του λιγνιτικού χαρτοφυλακίου;
  • Σύμφωνα με τον νέο ΜΔΙ, θα θεωρούνται νόμιμες οι πληρωμές προς τη νέα υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα V» ισχύος 660 MW, αν αυτή ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία της μετά την 1.1.2020;