Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων

Θετικά βήματα στο σ/ν του ΥΠΕΝ – Αναγκαίες οι βελτιώσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές- Ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944»

Ο ρόλος της κοινοτικής ενέργειας στη Δίκαιη Μετάβαση: το παράδειγμα της Ελλάδας, οι προκλήσεις και οι προοπτικές

Το Green Tank συνδιοργάνωσε ειδική συνεδρία για την «Κοινοτική ενέργεια και τη Δίκαιη Μετάβαση στις λιγνιτικές περιοχές» κατά τη διάρκεια του European Citizen Energy Academy (EUCENA) Summer School.