Ενεργειακές Κοινότητες σε κρίσιμη καμπή: Κοινή επιστολή προς ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ

Με πρωτοβουλία των Electra Energy Cooperative και  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., 16 Ενεργειακές Κοινότητες και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, μεταξύ των οποίων και το Green Tank απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΡΑΑΕΥ, αναδεικνύοντας δύο βασικά ζητήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων, και συγκεκριμένα:

  1. Την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για τις ενεργειακές κοινότητες.
  2. Την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις ενεργειακές κοινότητες καθώς και την έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις η μη εφαρμογή των συμβάσεων για τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από την πλευρά των προμηθευτών. Ως εκ τούτου, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και λειτουργούν κανονικά τα έργα τους και παράγουν την ενέργεια που έχουν ανάγκη τα μέλη τους, εξακολουθούν να χρεώνονται για την κατανάλωση ενέργειας λόγω μη εφαρμογής του εικονικού συμψηφισμού.

Επίσης, στην επιστολή τονίζεται ότι είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν από το ΥΠΕΝ ορισμένα θέματα ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νόμος του 2023 και οι υφιστάμενες ενεργειακές κοινότητες να γνωρίζουν πώς μπορούν να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφής η διαδικασία μετατροπής μιας ενεργειακής κοινότητας σε κάποια από τις δύο νέες μορφές (Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών), καθώς και οι επιπτώσεις που θα απέρρεαν από αυτή τη μετατροπή για τα έργα των κοινοτήτων.

Το ενδιαφέρον των πολιτών για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών από ΑΠΕ μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων είναι υψηλό. Τώρα είναι η στιγμή να επιλυθούν ζητήματα και να υποστηριχθούν οι πολίτες στην πράξη για τη συμμετοχή τους σε ένα καθαρό, βιώσιμο και δίκαιο ενεργειακό σύστημα.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή εδώ.