Διαβουλεύσεις

Υπόμνημα για το σχέδιο νόμου για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Υπόμηνμα του Green Tank σχετικά με το σχέδιο νόμου «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχόλια επί των Παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023- 2027

Σε συνέχεια των σχολίων επί του ενδιάμεσου κειμένου Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023- 2027, εκ νέου κοινά σχόλια και προτάσεις κατέθεσαν το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο [MedINA] και το The Green Tank στη δεύτερη διαβούλευση , στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Ακρόαση φορέων για τη Δίκαιη Μετάβαση στη Βουλή

Στην ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατέθεσε τις θέσεις του το Green Tank σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» στις 7 Δεκεμβρίου 2021.

Κοινή Δήλωση και πρόσθετα Σχόλια στο σχέδιο νόμου για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Green Tank είναι μια από τις 293 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συνυπέγραψαν Κοινή Δήλωση, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις», ενώ κατέθεσε και πρόσθετα σχόλια και προτάσεις.

Σχόλια στο ενδιάμεσο κείμενο Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023- 2027

Το Green Tank και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, MedINA, κατέθεσαν κοινά σχόλια και προτάσεις επί του ενδιάμεσου κειμένου Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023- 2027.

Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις 2021-2027: Προς μια Πράσινη Μετάβαση για τα Ιόνια Νησιά

Το Green Tank και το Ίδρυμα Περιβάλλοντος Ιονίων Νήσων τόνισαν από κοινού την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της πράσινης μετάβασης της Περιφέρειας, λίγες μέρες πριν κατατεθεί και επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2021-2027.