Διαβουλεύσεις

ΝAI αλλά με αστερίσκους του Green Tank στα σχέδια ενίσχυσης ενεργειακών κοινοτήτων και εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στις υπό μετάβαση περιοχές

Το Green Tank συμμετείχε με σχόλια στην 3η γραπτή διαδικασία του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027 ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος αυτού με δικαίωμα ψήφου.

Ρυθμίσεις για την ενέργεια και διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε νέο σ/ν του ΥΠΕΝ – Αναγκαίες οι τροποποιήσεις

Σχόλια Green Tank στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος».

Θετικά βήματα στο σ/ν του ΥΠΕΝ – Αναγκαίες οι βελτιώσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές- Ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944»

Χωρίς ενεργειακές κοινότητες και χωρίς έμφαση στην κλιματική ουδετερότητα ή τη νεολαία οι 3 νέες δράσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ύψους €418 εκ.

Σχόλια του Green Tank κατά την ψηφοφορία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΔΑΜ για τις δράσεις του Προγράμματος.

Το Green Tank στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΠΔΑΜ) 2021-2027 συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 18 Οκτωβρίου 2022, σηματοδοτώντας την έναρξη της φάσης υλοποίησης του σχεδίου για τη Δίκαιη Μετάβαση στην Ελλάδα.