Διαβουλεύσεις

Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις 2021-2027: Να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες προς μια Πράσινη Μετάβαση στο Νότιο Αιγαίο

Την ευκαιρία που έχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να ενισχύσει περαιτέρω την πράσινη μετάβαση της οικονομίας της τόνισαν από κοινού, Green Tank και Cyclades Preservation Fund (CPF), στη διαβούλευση για το Σχέδιο Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2021-2027”.

Σχόλια στη δημόσια διαβούλευση για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις

Στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας συμμετείχε το Green Tank καταθέτωντας τις απόψεις του.

Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Στήριξη στις λιγνιτικές περιοχές, αποδυνάμωση του ΟΦΥΠΕΚΑ

Τοποθέτηση της Ιόλης Χριστοπούλου στη διαδικτυακή ακρόαση φορέων επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενσωμάτωση οδηγιών για τα απόβλητα και άλλες διατάξεις που βρίσκεται σε επεξεργασία στη Βουλή των Ελλήνων.

Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή διαβούλευση για την αποκατάσταση της φύσης

Στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει το επόμενο διάστημα στον τομέα της βιοποικιλότητας συμμετείχε το Green Tank καταθέτοντας τις απόψεις του.

Σχόλια του Green Tank στο Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ της περιόδου 2022 – 2031

Στη δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε ο ΑΔΜΗΕ για το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ (Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) περιόδου 2022 – 2031 συμμετείχε το Green tank καταθέτοντας σχόλια.