Διαβουλεύσεις

Ασάφειες και καθυστερήσεις στη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών

Σχόλια και ερωτήματα του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) των περιοχών Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης, Αμυνταίου-Λακκιάς, Κλειδίου και Αχλάδας

Σχόλια και προτάσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση για το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το διάστημα 6 – 15 Απριλίου 2024 και έχει τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

Το Green Tank για το πρόγραμμα Green Hipo

Το Green Tank ψήφισε θετικά στην 6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΔΑΜ σχετικά με το έργο Green HiPo. Πρόκειται για έργο που αποτελεί τμήμα του Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στον τομέα της αλυσίδας αξίας των τεχνολογιών υδρογόνου.

Το Green Tank για τα προγράμματα στήριξης των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις λιγνιτικές περιοχές

Το Green Tank ψήφισε θετικά σχετικά με τέσσερεις νέες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας που εξειδικεύτηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-27, καταθέτοντας ωστόσο σχόλια και προτάσεις.

Σχόλια του Green Tank στη 2η συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΔΑΜ

Στη δεύτερη ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης που έγινε στην Πτολεμαΐδα συμμετείχαν η Ιωάννα Θεοδοσίου και ο Νίκος Μάντζαρης από το Green Tank, όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) με μέλη της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και άλλα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΝAI αλλά με αστερίσκους του Green Tank στα σχέδια ενίσχυσης ενεργειακών κοινοτήτων και εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στις υπό μετάβαση περιοχές

Το Green Tank συμμετείχε με σχόλια στην 3η γραπτή διαδικασία του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027 ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος αυτού με δικαίωμα ψήφου.