Διαβουλεύσεις

Σχόλια στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Green Tank κατέθεσε σχόλια στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας»

Υπόμνημα για το σχέδιο νόμου για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Υπόμηνμα του Green Tank σχετικά με το σχέδιο νόμου «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχόλια επί των Παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023- 2027

Σε συνέχεια των σχολίων επί του ενδιάμεσου κειμένου Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023- 2027, εκ νέου κοινά σχόλια και προτάσεις κατέθεσαν το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο [MedINA] και το The Green Tank στη δεύτερη διαβούλευση , στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Ακρόαση φορέων για τη Δίκαιη Μετάβαση στη Βουλή

Στην ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατέθεσε τις θέσεις του το Green Tank σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» στις 7 Δεκεμβρίου 2021.

Κοινή Δήλωση και πρόσθετα Σχόλια στο σχέδιο νόμου για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Green Tank είναι μια από τις 293 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συνυπέγραψαν Κοινή Δήλωση, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις», ενώ κατέθεσε και πρόσθετα σχόλια και προτάσεις.