Διαβουλεύσεις

Ρυθμίσεις για την ενέργεια και διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε νέο σ/ν του ΥΠΕΝ – Αναγκαίες οι τροποποιήσεις

Σχόλια Green Tank στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος».

Θετικά βήματα στο σ/ν του ΥΠΕΝ – Αναγκαίες οι βελτιώσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές- Ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944»

Χωρίς ενεργειακές κοινότητες και χωρίς έμφαση στην κλιματική ουδετερότητα ή τη νεολαία οι 3 νέες δράσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ύψους €418 εκ.

Σχόλια του Green Tank κατά την ψηφοφορία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΔΑΜ για τις δράσεις του Προγράμματος.

Το Green Tank στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΠΔΑΜ) 2021-2027 συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 18 Οκτωβρίου 2022, σηματοδοτώντας την έναρξη της φάσης υλοποίησης του σχεδίου για τη Δίκαιη Μετάβαση στην Ελλάδα.

Σχόλια στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Green Tank κατέθεσε σχόλια στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας»