Κλειδί οι ενεργειακές κοινότητες για τη Δίκαιη Μετάβαση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Σχόλιο της Ιωάννας Θεοδοσίου για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στην ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων σε άρθρο της Μάχης Τράτσα.  Στο άρθρο αναλύεται η κατάσταση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα σήμερα, με έμφαση στις δύο λιγνιτικές περιφέρειες της χώρας (Δυτική Μακεδονία και Αρκαδία), και η αναγκαιότητα ενίσχυσης και αξιοποίησής τους για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών αυτών.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Θεοδοσίου επισήμανε ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (νόμος 4821/2021), που διευκόλυναν τη σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων από εταιρείες, δεν αναδεικνύουν τον πυρήνα του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων που είναι η εξασφάλιση της ενεργειακής δημοκρατίας μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη μετάβαση των κοινωνιών προς καθαρές μορφές ενέργειας. Για την ενίσχυση της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει να ενισχυθούν, κυρίως οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενεργειακές κοινότητες θεσμικά, αλλά και οικονομικά, με την κατάλληλη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Το άρθρο με τίτλο “Στην παραγωγή ρεύματος στρέφονται οι πολίτες” δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής στις 07.11.2021.

Μπορείτε να το δείτε και εδώ.