Για την κοινοτική ενέργεια στην Ελλάδα, τη Σερβία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία

Σε συνέχεια του εργαστηρίου με θέμα τη νομοθεσία για την κοινοτική ενέργεια στην Ελλάδα, τη Σερβία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία, το οποίο διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια της εαρινής συνάντησης για την κοινοτική ενέργεια στην Αθήνα (Μάιος 2023), το Green Tank συνέβαλε στην έκθεση με τίτλο «Power to the People: Legal frameworks of community energy in Bulgaria, Greece, Poland and Serbia». Η έκθεση δημοσιεύθηκε από το Heinrich Böll Stiftung της Βαρσοβίας και το Cooptech Hub τον Δεκέμβριο του 2023.

«Στο προηγούμενο έτος, παρατηρήσαμε μια ενδιαφέρουσα τάση κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αυτοπαραγωγή. Ο αριθμός των αιτήσεων για συλλογικά έργα αυτοπαραγωγής από ενεργειακές κοινότητες αυξήθηκε πέντε φορές τον Νοέμβριο 2022 συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021, γεγονός που υποδηλώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες», αναφέρει στο πλαίσιο της έκθεσης η Ιωάννα Θεοδοσίου, δίνοντας μια εικόνα από την εμπειρία της Ελλάδας.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο pl.boell.org/pl.