Ο ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων στον δρόμο για τη Δίκαιη Μετάβαση

Την Πέμπτη 03.06.2021 η Ιωάννα Θεοδοσίου συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Δίκτυο Ενεργειακών Κοινοτήτων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Δυτικής Μακεδονίας «ΟΦeΛΟΣ» με τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα: Ο ρόλος τους στην ενεργειακή δημοκρατία και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη: ο Νίκος Κολτσίδας, ιδρυτικό μέλος της ομάδας κτηνοτρόφων Proud Farm, ο οποίος αναφέρθηκε στα οφέλη των μη κερδοσκοπικών ενεργειακών κοινοτήτων για τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, η Έφη Κορμά, από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), η οποία περιέγραψε την ευρωπαϊκή εμπειρία των ενεργειακών συνεταιρισμών και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα ανά χώρα καθώς και στην κατάσταση των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα σήμερα, τους φραγμούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ο Βασίλης Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, ο οποίος παρουσίασε την περίπτωση της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρείας Καρδίτσας, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά την ανάπτυξή της και το ρόλο της στην τοπική κοινωνία και οικονομία και ο Γιώργος Αλιάγας, Σύμβουλος της ΓΓ Ενέργειας του ΥΠΕΝ, ο οποίος  αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου αναφορικά στον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων. Τη συζήτηση συντόνισε ο Λευτέρης Ιωαννίδης, πρώην Δήμαρχος Κοζάνης.

Η Ιωάννα Θεοδοσίου παρουσίασε τις προτάσεις του Green Tank, ώστε να  ξεπεραστούν ορισμένα από τα εμπόδια που έχουν ανακύψει κατά την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα και να στηριχθεί στην πράξη ο πολύτιμος αυτός θεσμός. Εστίασε στην ανάγκη εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ενεργειακές κοινότητες μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών αποκλειστικά για αυτές καθώς και στη δυνατότητα εφαρμογής ενός μικτού μεταβατικού συστήματος λειτουργικής ενίσχυσης και ανταγωνιστικών διαδικασιών. Επίσης αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα ύπαρξης ενός χρηματοδοτικού εργαλείου για τις ενεργειακές κοινότητες, όπως ένα Αναπτυξιακό Ταμείο, και τόνισε την ανάγκη εισαγωγής συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων για τις ενεργειακές κοινότητες στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Ειδικότερα, για τις λιγνιτικές περιοχές πρότεινε να προβλεφθεί η επιδότηση του κόστους εγκατάστασης σε ενεργειακές κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχο την κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών, την αξιοποίηση των πόρων από τα έσοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων CO2 για την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές. Επίσης αναφέρθηκε στις ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες που αναδεικνύονται μέσα από τη συνεργασία ενεργειακών κοινοτήτων και μεγάλων εταιρειών ΑΠΕ μέσω μετοχοποίησης των έργων και την ανάγκη να δοθούν κίνητρα σε αυτή την κατεύθυνση. τέλος, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ένταξης των ενεργειακών κοινοτήτων στις επιλέξιμες δράσεις των τελικών Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης που θα κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση εδώ.

Διαβάστε αναλυτικότερα τις προτάσεις του Green Tank για τη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως δημοσιεύτηκαν στο άρθρο Μπορούν οι ενεργειακές κοινότητες να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα;