Οι ενεργειακές κοινότητες εργαλείο για την έμφυλη ισότητα στη Δίκαιη Μετάβαση

Η Ιωάννα Θεοδοσίου συμμετείχε στο podcast του Women on Top  με θέμα «Μα τι σχέση έχει η ισότητα με την κλιματική κρίση;». Η συζήτηση είχε σκοπό να αναδείξει τη σχέση του φύλου με την κλιματική κρίση, τη συμμετοχή των γυναικών στις ενεργειακές κοινότητες και τη λήψη αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής οικονομίας.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στις ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα και στη λήψη αποφάσεων, η Ιωάννα Θεοδοσίου υποστήριξε ότι αυτή η εικόνα είναι εφικτό να αντιστραφεί και οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για την ενδυνάμωση των γυναικών στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα. Ως ελπιδοφόρο παράδειγμα ανέφερε την ενεργειακή κοινότητα WEnCoop την οποία έχουν συστήσει γυναίκες επιχειρηματίες και αποτελεί τη μόνη ενεργειακή κοινότητα αμιγώς γυναικών στην Ελλάδα. Επίσης τόνισε ότι οργανισμοί του συνεταιριστικού κινήματος, όπως το Cooperatives Europe και η RESCoop, αναδεικνύουν το ζήτημα της έμφυλης ισότητας στην ενέργεια και καλούν τα μέλη τους να αναλάβουν δράση.

Καταγράφοντας τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας, η Ιωάννα Θεοδοσίου υποστήριξε πως το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι η δημιουργία της ομάδας και η σαφήνεια των στόχων. Από εκεί και πέρα, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ευνοεί τη σύσταση μιας ενεργειακής κοινότητας είτε για την κάλυψη ίδιων ενεργειακών αναγκών είτε για πώληση ενέργειας στην αγορά.

Σχολιάζοντας άλλα εργαλεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων για τα ενεργειακά θέματα η Ιωάννα Θεοδοσίου τόνισε πως υπάρχουν σήμερα αρκετά διαθέσιμα εργαλεία και δομές που θα μπορούσαν να προωθήσουν τις ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων και στην υλοποίηση έργων, αλλά χρειάζεται αλλαγή οπτικής ώστε αυτά να αξιοποιηθούν σωστά και να ενισχύσουν τη συμπερίληψη και τη συμμετοχικότητα. Το νέο ενεργειακό μοντέλο που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και να εξαλείφει τις κοινωνικές ανισότητες – μεταξύ των οποίων και οι έμφυλες – διότι μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε μια πραγματικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Στο επεισόδιο συμμετείχαν επίσης οι:

Ζέφη Δημαδάμα, Διδάσκουσα του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

Έφη Κουτσουρέλη, Συνιδρύτρια και κύρια Μέτοχος του Quest Holdings

Γιώργος Καραπανάγος, Επιδημιολόγος από τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα

To podcast με τη Στέλλα Κάσδαγλη δημοσιεύτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2022 στη σελίδα του Women on Top στο Spotify.

Το απόσπασμα της συζήτησης με την Ιωάννα Θεοδοσίου είναι διαθέσιμο στη σελίδα του Green Tank στο YouTube.