Οι Ενεργειακές Κοινότητες στην Πλατφόρμα για τη Δίκαιη Μετάβαση

Σε ειδική συνεδρία της Πλατφόρμας για τη Δίκαιη Μετάβαση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τις ενεργειακές κοινότητες, συμμετείχε η Ιωάννα Θεοδοσίου με παρουσίαση για τις εξελίξεις στις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας.

Η συνεδρία είχε τίτλο «Οι ενεργειακές κοινότητες ως ευκαιρία για τις περιοχές σε μετάβαση» και τη συντόνιζε η Adela Tesarova, Επικεφαλής της Μονάδας Καταναλωτών, Τοπικών Πρωτοβουλιών, Δίκαιης Μετάβασης της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Carlo Della Libera από την Πλατφόρμα Άνθρακα (CRiT).

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι ενεργειακών κοινοτήτων από όλη την Ευρώπη που παρουσίασαν τα εγχειρήματά τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα παρουσίασαν ο Pedro Barata, από την κοινότητα Coopérnico στην Πορτογαλίας, ο Tomi Medved, εκπροσωπώντας το πρόγραμμα COMPILE, όπου παρουσίασε τις ενεργειακές κοινότητες του Luče στη Σλοβενία και του Križevci στην Κροατία, ο Ignacio Navarro Pérez de Guzman, από την ενεργειακή κοινότητα ΥΠΕΡΙΩΝ στην Ελλάδα και ο Adrian Munteanu, από την κοινότητα  Cooperativa de Energie στη Ρουμανία. Ακολούθησε παρουσίαση των χρηματοδοτικών ευκαιριών για έργα ενεργειακών κοινοτήτων σε λιγνιτικές περιοχές από τον Martin Eibl, από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπή (CINEA).

Στην παρουσίασή της, η Ιωάννα Θεοδοσίου, περιέγραψε την εξέλιξη των ενεργειακών κοινοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας από το 2018 μέχρι σήμερα. Ανέφερε ότι έχουν ιδρυθεί 194 ενεργειακές κοινότητες στις λιγνιτικές περιοχές και 13 από αυτές ήδη λειτουργούν έργα ισχύος 25,9MW. Επεσήμανε ότι η δυναμική τους είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς τα εκκρεμή αιτήματα σύνδεσης έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από ενεργειακές κοινότητες αποτελούν το 30,5% της συνολικής αιτούμενης ισχύος από ΑΠΕ στη χαμηλή και μέση τάση στις λιγνιτικές περιοχές. Σημείωσε ότι κυρίαρχος είναι ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ενεργειακών κοινοτήτων στις λιγνιτικές περιοχές, καθώς μόλις 12 από τις 176 ενεργειακές κοινότητες στη Δυτική Μακεδονία είναι κοινωφελούς σκοπού, ενώ στην Αρκαδία η μόνη ενεργειακή κοινότητα με τα χαρακτηριστικά της κοινωφέλειας είναι αυτή που έχει ιδρύσει η Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αφού παρουσίασε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων, παρουσίασε προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση τους, ειδικά εκείνων που είναι κοινωφελούς σκοπού, εστιάζοντας στην ανάγκη χρηματοδότησης τμήματος του κόστους εγκατάστασης, ενός σταθερού και ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου, της αναβάθμισης και ανάπτυξης των δικτύων καθώς και στην προστασία των ενεργειακών κοινοτήτων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μαγνητοσκόπηση της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης και μπορείτε να την παρακολουθήσετε (στα αγγλικά) εδώ.