Ενεργειακές Κοινότητες: προβλήματα και ευκαιρίες ανάπτυξης

Προτάσεις για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του θεσμού του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ) ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί, παρουσιάζει η Ιωάννα Θεοδοσίου σε δήλωσή της στο ΒΗΜΑ της Κυριακής.

Ειδικότερα αναφέρεται στη σπουδαιότητα του θεσμού για την ενεργοποίηση των πολιτών κατά την ενεργειακή μετάβαση. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένας ουσιαστικός μηχανισμός κάλυψης των τοπικών ενεργειακών αναγκών και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στον ενεργειακό σχεδιασμό και μετασχηματισμό. Είναι ένα εργαλείο που συμβάλλει στη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο και είναι ένας τρόπος τα οφέλη να διαμοιράζονται ίσα και δίκαια στην τοπική κοινωνία. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες αυτές που στοχεύουν στην κοινωφέλεια, την κάλυψη των ίδιων ενεργειακών αναγκών των πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ και αφήνουν οικονομικό, περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Πιο συγκεκριμένα προτείνει:

  1. Διαμόρφωση ειδικών φορολογικών κίνητρων συνδεδεμένα με την κοινωνική ανταποδοτικότητα και ωφέλεια στις τοπικές κοινωνίες με τρόπο τεκμηριωμένο και μετρήσιμο.
  2. Δημιουργία ειδικού πλαισίου για τη διεξαγωγή ανταγωνιστικών διαδικασιών για έργα ΑΠΕ που θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο ενεργειακές κοινότητες. Στόχος είναι να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, ώστε η ένταξή των ΕΚΟΙΝ στις ανταγωνιστικές διαδικασίες να γίνει ομαλά ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.
  3. Υιοθέτηση ενός μικτού συστήματος λειτουργικής ενίσχυσης και ανταγωνιστικών διαδικασιών ως μεταβατικό μέτρο πριν την είσοδο στις αμιγώς ανταγωνιστικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, για τμήμα της εγκατεστημένης ισχύος (πχ. 1MW για φ/β) να διατηρηθεί η λειτουργική ενίσχυση ως οριζόντιο μέτρο υποστήριξης, ενώ για το υπόλοιπο να εντάσσονται στην παραπάνω ειδική ανταγωνιστική διαδικασία που αφορά αποκλειστικά ενεργειακές κοινότητες.

Το άρθρο της Μάχης Τράτσα δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής στις 20.06.2021 με τίτλο:

Οι «μαύρες τρύπες» στις ενεργειακές κοινότητες

Μπορείτε να το δείτε και εδώ.