Δεν μπορεί να υπάρξει ενεργειακή μετάβαση χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών

Αντλώντας στοιχεία από τη νέα ανασκόπηση του Green Tank για τις ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα και τις λιγνιτικές περιοχές, η δημοσιογράφος τα Καθημερινής Ελβίρα Κρίθαρη, στο άρθρο της με τίτλο «Πόσοι παράγουν το δικό τους ρεύμα» παρουσιάζει στοιχεία που αφορούν τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων. Με δεδομένο το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για αυτοπαραγωγή ενέργειας, εστιάζει σε αυτού το είδους  έργα μέσα από ενεργειακές κοινότητες, αλλά και στα σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξή τους λόγω της ανεπάρκειας του δικτύου.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της ανασκόπησης, η Ιωάννα Θεοδοσίου έδωσε παραδείγματα έργων ενεργειακών κοινοτήτων από πολίτες και δήμους, επισημαίνοντας ότι «οι ενεργειακές κοινότητες είναι συνεταιρισμοί μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές, αποκομίζοντας οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη». Τόνισε επίσης ότι παρατηρούνται στρεβλώσεις στον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων που όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου. Ακόμα, ανέφερε ότι οι σημαντικές καθυστερήσεις στην ηλέκτριση των έργων είναι διαχρονικές, όμως σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις για την παραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας που ξεπερνούν τα προβλήματα του δικτύου και εφόσον διατεθούν πόροι μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην ανάπτυξη έργων ενεργειακών κοινοτήτων.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 02 Νοεμβρίου 2023 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Καθημερινής.