Ενεργειακές Κοινότητες ή πώς μπορούν οι πολίτες να πάρουν την ενέργεια στα χέρια τους

Καθώς οι ενεργειακές κοινότητες γίνονται ζωτικό εργαλείο για τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, η Ιωάννα Θεοδοσίου μίλησε με την Alexandra Vaquez-Mera, The Green Fix, για το πώς οι πολίτες μπορούν να πάρουν την ενέργεια στα χέρια τους. Σημειώνοντας ότι οι πολίτες αρχίζουν να ενεργούν όλο και περισσότερο ως prosumers, παράγοντας και καταναλώνοντας τη δική τους ενέργεια, αναφέρθηκε στους συνεταιρισμούς ως την πιο κοινή νομική μορφή που επιλέγουν για τα συλλογικά ενεργειακά σχήματά τους, «ένα είδος επιχειρηματικότητας που δημιουργεί περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη» για τις τοπικές κοινότητες.

Αξιοποιώντας την ελληνική εμπειρία, η Ιωάννα Θεοδοσίου τόνισε ότι οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τις περιφέρειες που βρίσκονται σε μετάβαση και ότι οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη ασπίδα κατά της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής κρίσης, καθώς και εργαλείο για την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση.

Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές και πηγάζουν από την έλλειψη νομικού πλαισίου, την περιορισμένη διαθεσιμότητα του δικτύου, τους περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους και στην έλλειψη τεχνικών γνώσεων. Τα μέτρα χάραξης πολιτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ χρειάζεται να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα και να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες των πολιτών για την απόκτηση ενεργής συμμετοχής σε ένα νέο αποκεντρωμένο ενεργειακό μοντέλο. Οι δύο Οδηγίες για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ και για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελούν ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα, στην Ελλάδα ενσωματώθηκαν πρόσφατα στην εθνική νομοθεσία συμπληρώνοντας το υφιστάμενο πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο στην ανάπτυξή τους.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουνίου 2023 στο ανεξάρτητο ενημερωτικό δελτίο για την κλιματική δικαιοσύνη The Green Fix.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ενεργειακές κοινότητες της Ελλάδας είναι διαθέσιμες στο Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Green Tank.