Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση, προκλήσεις & προτάσεις πολιτικής

Με επίκεντρο τη συμμετοχή των Δήμων στη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας των τοπικών κοινωνιών, η Ιωάννα Θεοδοσίου, Συνεργάτιδα Πολιτικής του Green Tank, παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα, επεσήμανε τις προκλήσεις και κατέθεσε  προτάσεις για την ενίσχυση του θεσμού. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη δημοτική παράταξη Εύπολις του Δήμου Διονύσου και είχε θέμα:  «Οι ενεργειακές κοινότητες και η συμμετοχή τους στην ενεργειακή αυτονομία των τοπικών κοινωνιών. Ο ρόλος των Δήμων».

Ξεκινώντας με αναφορά στις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της ισότητας και της δημοκρατίας που διέπουν τον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων, η Ιωάννα Θεοδοσίου παρέθεσε τα βασικά σημεία του νόμου 4513/2018 που ορίζει τη σύστασή τους και τα πρακτικά βήματα για τη δημιουργία τους, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα.

Παρόλο που το υπάρχον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη διάκριση των Ενεργειακών Κοινοτήτων σε κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επισημάνθηκε η σημασία της διάκρισής τους σε κοινωφελούς και μη κοινωφελούς σκοπού. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις Ενεργειακές Κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα έργα των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι, εξορισμού, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες χρησιμοποιούν τα όποια κέρδη προς την ωφέλεια της κοινωνίας. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται Ενεργειακές Κοινότητες που έχουν στόχο την αποκόμιση κερδών για τα μέλη τους.

Στη συνέχεια, αντλώντας από την πρόσφατη ανασκόπηση του Green Tank παρουσίασε δεδομένα για τα υφιστάμενα έργα ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα στη χαμηλή και μέση τάση και στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, καθώς και τα προβλήματα που εντοπίζουν ειδικοί, αλλά και φορείς και πολίτες που συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση. Η Ιωάννα Θεοδοσίου ολοκλήρωσε την παρουσίασή της τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων σε εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και προτείνοντας μεταξύ άλλων:

  • τη διασφάλιση διαθεσιμότητας δικτύου για τα έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων
  • την επιδότηση του κόστους εγκατάστασης σε Ενεργειακών Κοινοτήτων κοινωφελούς σκοπού για κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών, μεταξύ των οποίων και οι ενεργειακές κοινότητες από Δήμους και Περιφέρειες
  • τη δημιουργία αναπτυξιακού ταμείου ειδικά για τις ενεργειακές κοινότητες
  • την ενσωμάτωση ποσοτικών και φιλόδοξων στόχων στο νέο ΕΣΕΚ σε εναρμόνιση με το σχέδιο RepowerEU και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ηλιακή ενέργεια

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 μέσω zoom. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι:

– Κώστας Κουριδάκης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Εύπολις»

– Δημήτρης Ζαρρής, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και συντονιστής της επιτροπής περιβάλλοντος της δημοτικής παράταξης «Εύπολις»

– Χρήστος Βρεττός, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Electra Energy Cooperative

Τον συντονισμό ανέλαβε ο δημοσιογράφος Ιωάννης Κανουπάκης.

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της δημοτικής παράταξης Εύπολις στο YouTube.