Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων | Αναλύσεις – Προτάσεις

Οι πολίτες κάνουν πράξη τη Δίκαιη Μετάβαση
Τελευταία ανανέωση: Μάρτιος 2023
  • Για την ανάπτυξη του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων και τη συμβολή τους στη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών το Green Tank μελετάει τα διαθέσιμα δεδομένα, καταγράφει τις τάσεις και παρεμβαίνει σταθερά στο δημόσιο διάλογο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Προτάσεις Πολιτικής

από το Green Tank

Επιδότηση τμήματος του κόστους εγκατάστασης έργων ΑΠΕ για τις Ενεργειακές Κοινότητες κοινωφελούς χαρακτήρα (είτε ΟΤΑ είτε πολιτών) που έχουν κεντρικό στόχο την κάλυψη ιδίων αναγκών με ενεργειακό συμψηφισμό.

Αναβάθμιση των δικτύων και δέσμευση επαρκούς ηλεκτρικού χώρου για τις συνδέσεις των Ενεργειακών Κοινοτήτων και ιδίως για έργα με αποθήκευση ενέργειας.

Να δοθεί προτεραιότητα στα έργα των Ενεργειακών Κοινοτήτων των ΟΤΑ και των πολιτών που στοχεύουν στην κάλυψη ιδίων αναγκών και να εξασφαλιστεί για αυτά επαρκής «ηλεκτρικός χώρος» και αντίστοιχα ικανή έκταση για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης.

Προσδιορισμός ελάχιστης σταθερής κατανομής των ετήσιων πόρων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων CO2 για την αξιοποίησή τους στη βάση των προτεραιοτήτων των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) και του αντίστοιχου Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) με έμφαση στις Ενεργειακές Κοινότητες.

Δημιουργία αναπτυξιακού ταμείου (ή ενδιάμεσου φορέα) ειδικά για Ενεργειακές Κοινότητες, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση στον δανεισμό, την παροχή εγγυήσεων, την κάλυψη του κόστους συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες και την επιχορήγηση του κόστους της προκαταρκτικής φάσης των έργων.

Συμμετοχή των πολιτών στα μεγάλα έργα ΑΠΕ στις λιγνιτικές περιοχές που υλοποιούνται από μεγάλες εταιρίες όπως η ΔΕΗ, μέσω μετοχοποίησης των έργων αυτών και προσφοράς τμήματος των μετοχών για αγορά από Ενεργειακές Κοινότητες.

Θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων για τις Ενεργειακές Κοινότητες στο υπό αναθεώρηση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Δημιουργία κόμβου πληροφόρησης για τις Eνεργειακές Kοινότητες από το ΥΠΕΝ. Σκοπός αυτού είναι η ενίσχυση του θεσμού μέσα από τη συγκέντρωση και δημοσίευση στοιχείων για τις Ενεργειακές Κοινότητες και η διαμόρφωση προτάσεων (ενδεικτικά για σχήματα ενίσχυσης, επιχειρηματικά μοντέλα, θεσμικές αλλαγές κ.ά.), η παροχή άμεσης πληροφόρησης για όλες τις θεσμικές εξελίξεις και η επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν.

Τα νέα μας