Η ΣυμΑΤΑ – Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη ξεκίνησε

Η ΣυμΑΤΑ – Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη μόλις ξεκίνησε με πρώτο σταθμό την επίσημη συγκρότηση της «Ομάδας Πρωτοβουλίας» που με την τεχνογνωσία και τη διάθεσή της θα στηρίξει τα επόμενα βήματα. Στο kick-off meeting της ομάδας μοιραστήκαμε ιδέες, προβληματισμούς, έμπνευση και, πάνω απ’ όλα, φόρα για τα όσα έπονται.

Η «Ομάδα Πρωτοβουλίας» αποτελείται από έγκριτους εθνικούς και υπερ-εθνικούς φορείς: το MedINA, το Green Tank, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, το Cyclades Preservation Fund, και το Εργ.Ο.Πολι.Σ.Σ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας / Τμ. Οικονομικών Σπουδών.

Η ΣυμΑΤΑ-Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και δικτύωση περιφερειακών οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών (ΚτΠ) με δράση για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη – το λεγόμενο «Δίκτυο Μελών» – προσφέροντας τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης σε θέματα συνηγορίας, αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης από έγκριτους εθνικούς και υπερ-εθνικούς φορείς – την «Ομάδα Πρωτοβουλίας» – και εξειδικευμένους συνεργάτες της «Δεξαμενής Υποστήριξης».

Απώτερος σκοπός της ΣυμΑΤΑ είναι η ενδογενής αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας και ενεργού δράσης τοπικών οργανώσεων της ΚτΠ. Ο θετικός αντίκτυπος της ΣυμΑΤΑ εστιάζει στη βιωσιμότητα και ενίσχυση των οργανώσεων του «Δικτύου Μελών» διευρύνοντας τις δράσεις τους, κινητοποιώντας τις τοπικές κοινότητες και προσφέροντάς τους ένα δίκτυο επαφών και ικανοτήτων που θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους.

Το έργο «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το MedINA και εταίρο το The Green Tank.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr