Γιατί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη βιώσιμη διατροφή είναι αναγκαίο για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τον ανταγωνισμό

ΚΟΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Στον προγραμματισμό για το 2023 που ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής von der Leyen, δεν έγινε καμία αναφορά στην πρόταση νομοθετικού πλαισίου για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Αυτό προκάλεσε προβληματισμό για τον χρονικό ορίζοντα αυτής της βασικής πρότασης που είχε παρουσιαστεί ως ο ακρογωνιαίος λίθος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας όσον αφορά στον αγροδιατροφικό τομέα. Η κοινή δημοσίευση που συνυπογράφουν μέλη του δικτύου Think Sustainable Europe, υπογραμμίζει τη σημασία μιας τέτοιας πρότασης τον επόμενο χρόνο ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη μετάβαση του ευρωπαϊκού διατροφικού συστήματος, δεδομένου του «επείγοντος» χαρακτήρα μιας τέτοιας μετάβασης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έντονο ανταγωνισμό για τα κριτήρια που θα διαμορφώνουν τα συστήματα παραγωγής τροφίμων, τη σημασία της διαφοροποίησης των συστημάτων για την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και τέλος την αξία ενός τέτοιου νομοθετικού πλαισίου για τη συνέπεια και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Την κοινή δημοσίευση συνυπογράφουν επικεφαλής των οργανώσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο TSE:

Ben Allen (IEEP); Sébastien Treyer (IDDRI); Camilla Bausch (Ecologic Institute); Måns Nilsson (SEI); Alexander Müller (TMG); María José Sanz Sánchez, (BC3); Ιόλη Χριστοπούλου, (The Green Tank); Vít Dostál (AMO); Raimondo Orsini (Sustainable Development Foundation).

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του IEEP.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κείμενο πολιτικής του Think2030 με τίτλο “Towards a transformative Sustainable Food Systems Legislative Framework“.

Το Think Sustainable Europe είναι ένα δίκτυο δεξαμενών σκέψης για τη βιωσιμότητα με σκοπό να παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ έγκυρες και επιστημονικά τεκμηριωμένες αναλύσεις και προτάσεις.