Ο ρόλος των ΜΚΟ στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση

Διάλεξη της Ιόλης Χριστοπούλου στις 21 Οκτωβρίου 2019 για τον ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Η Ιόλη Χριστοπούλου ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια στο πλαίσιο του μαθήματος για το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία της κλιματικής αλλαγής που διδάσκει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Green Tank κα Εμμανουέλα Δούση.

Παρέχοντας μία ιστορική αναδρομή της δυναμικής εξέλιξης των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων παράλληλα με την πορεία της προστασίας του περιβάλλοντος, η διάλεξη ανέδειξε πώς οι ΜΚΟ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Κατά την παρουσίαση επισημάνθηκαν οι ποικίλοι τύποι μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώ με παραδείγματα διαφορετικών δράσεων εντοπίστηκαν οι διαφορετικοί ρόλοι των οργανώσεων στην αλλαγή πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσα από τη συζήτηση με τους φοιτητές, επίσης, διερευνήθηκαν οι διαφορές μεταξύ των ΜΚΟ ανάλογα με την περίοδο και το πολιτικό πλαίσιο δραστηριοποίησης τους.