Υπόμνημα για το σχέδιο νόμου για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Υπόμνημα του Green Tank σχετικά με το σχέδιο νόμου «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία της πολιτείας να υιοθετήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών είναι θετική και επί της αρχής μας βρίσκει σύμφωνους. Με αυτόν τον τρόπο, εξάλλου έμμεσα αναγνωρίζεται η συμβολή και ο ρόλος των οργανώσεων στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας.

Κρίνουμε θετικά τόσο τη δημιουργία της δημόσιας βάσης δεδομένων (άρθ. 6) στην οποία μπορούν εύκολα να καταχωριστούν όλες οι ΟΚοιΠ, όσο και την πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικού μητρώου με αυξημένες υποχρεώσεις διαφάνειας και λογοδοσίας.

Ορισμένες, ωστόσο, εκ των προϋποθέσεων εγγραφής στο ειδικό μητρώο κρίνονται ιδιαιτέρως περιοριστικές και για αυτό καταθέσαμε υπόμνημα με ειδικό σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι το Green Tank συνυπέγραψε κοινή δήλωση που έχουν συνυπογράψει περισσότεροι από 300 φορείς και συμμετείχε στη σχετική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με πρόσθετα σχόλια και προτάσεις.

Διαβάστε το υπόμνημα μας εδώ.