Η απάντηση στην πανδημία καθοριστική για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία

Αίτημα 45 ευρωπαϊκών δεξαμενών σκέψης και ΜΚΟ προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για κοινά μέτρα ανάκαμψης για την υγειονομική και κλιματική κρίση

Με αφορμή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις 30 Απριλίου 2020, 45 ευρωπαϊκές δεξαμενές σκέψης και ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων και το Green Tank, απευθύνθηκαν στην Πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ με ανοιχτή επιστολή καλώντας τη να συμπεριλάβει τους κλιματικούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία στα σχεδιαζόμενα μέτρα ανάκαμψης από την πανδημία.

Οι οργανώσεις καλούν επίσης την ΕΚΤ να δημιουργήσει ένα κοινό ενωτικό μέτωπο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας τραγωδίας και να ευθυγραμμίσει τα μέτρα ανάκαμψης με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις ευρωπαϊκές κλιματικές δεσμεύσεις.

«Ο δρόμος για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση του κορωναϊού περνά μέσα από μια φιλόδοξη και ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που θα εξασφαλίσει τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη και κοινωνικά δίκαιη οικονομία. Μόνον έτσι η απάντηση στην πανδημία θα εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για την κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση», δήλωσε η Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια πολιτικής του Green Tank.

Η επιστολή προτείνει 5 βήματα για τη διαμόρφωση βιώσιμων οικονομικών μέτρων ανάκαμψης. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Ευθυγράμμιση των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και του εγγυητικού πλαισίου της ΕΚΤ με τη Συμφωνία των Παρισίων, ώστε να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
  • Ευθυγράμμιση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού τομέα με τη Συμφωνία των Παρισίων, ώστε να ενθαρρύνει τον βιώσιμο τραπεζικό δανεισμό και να καλύψει το κενό στις πράσινες επενδύσεις,
  • Υποστήριξη των αγορών για βιώσιμες επενδύσεις και λειτουργία σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ή άλλο ισοδύναμο ευρωπαϊκό ίδρυμα) για ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων και δέσμευση για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών,
  • Εφαρμογή εποπτικών μέτρων να την βελτίωση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα στον κλιματικό κίνδυνο και μείωση των «βρώμικων» χρηματικών ροών (π.χ. χρηματοδότηση ορυκτών καυσίμων),
  • Αξιολόγηση και τακτική ενημέρωση των εκλεγμένων λειτουργών σχετικά με την ευθυγράμμιση των λειτουργιών της ΕΚΤ με τη Συμφωνία των Παρισίων καθώς και του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Παρατηρήσεις προς τους συντάκτες:

Την επιστολή καθώς και την πλήρη λίστα υπογραφόντων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προτάσεις των οργανώσεων μπορείτε να βρείτε στη Συνοπτική Έκθεση εδώ.

Εκπρόσωποι της συντονιστικής ομάδας (Council on Economic Policies, New Economics Foundation, Positive Money Europe και 350.org) είχαν συναντηθεί με την Κριστίν Λαγκάρντ τον Δεκέμβριο του 2019 και είχαν συζητήσει την ανάγκη ενσωμάτωσης του παράγοντα της κλιματικής αλλαγής στην αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΚΤ. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε εδώ.