Προοπτικές πράσινης μετάβασης στα Ιόνια Νησιά

Συμπεράσματα διαδικτυακής συζήτησης

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της πράσινης μετάβασης στα Ιόνια Νησιά αναδείχθηκαν σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσαν το Ίδρυμα Περιβάλλοντος Ιονίων Νήσων και η δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον, The Green Tank με την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ιονίων Νήσων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

H συζήτηση διοργανώθηκε λίγες μέρες μετά την υποβολή προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2021-2027, ύψους 287,6 εκατ. ευρώ προκειμένου να εξεταστούν οι ανάγκες και οι μελλοντικές ευκαιρίες ενίσχυσης της πράσινης μετάβασης στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων.

Αφορμή για συζήτηση και προβληματισμό έδωσαν οι δύο εισαγωγικές παρουσιάσεις. Πρώτη, η διευθύντρια πολιτικής του Green Tank, Ιόλη Χριστοπούλου, παρουσίασε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον πράσινο μετασχηματισμό διαφορετικών κλάδων της οικονομίας αλλά και την ενίσχυση της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος που προκύπτουν στη νέα προγραμματική περίοδο. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας, Θανάσης Σπίγγος, παρουσίασε τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, εστιάζοντας ειδικά στις προτεινόμενες προτεραιότητες και ενδεικτικές δράσεις του νέου Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021-2027» που έχουν στόχο την πράσινη μετάβαση της Περιφέρειας.

Στη συζήτηση που συντόνιζε ο Κώστας Καλούδης, εκ μέρους του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Ιονίων Νήσων, συμμετείχαν η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, η οποία απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας κος Σπύρος Ιωάννου, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι επιχειρηματικών και παραγωγικών φορέων, της ακαδημαϊκή κοινότητας, καθώς και φορέων της κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικά νησιά.

Στον γόνιμο διάλογο που ακολούθησε προέκυψαν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες καθώς και συμπεράσματα που πρέπει να αξιοποιηθούν στο επόμενο διάστημα:

  • Η κατάρτιση του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 βασίστηκε σε σειρά συζητήσεων και συμμετοχικών διαβουλεύσεων από τις αρχές του 2021 και τις προτάσεις και ιδέες προτάσεις που διατυπώθηκαν σε αυτές διαφορετικούς φορείς.
  • Το Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027 αναμένεται να εγκριθεί εντός του επόμενου εξαμήνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις πρώτες αποδεσμεύσεις πόρων να αναμένονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
  • Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων, τη βιώσιμη κινητικότητα, αλλά και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με σχετικές δεξιότητες ώστε να συμμετάσχει σε αυτή τη μετάβαση. Ανάμεσα στις πιλοτικές δράσεις που προβλέπονται στο Πρόγραμμα ξεχωρίζει η πρόβλεψη για ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων.
  • Σημαντικό ενδιαφέρον προκύπτει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποβολή προτάσεων στην κατεύθυνση του οράματος που διατυπώνεται στο Πρόγραμμα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να καταστεί ένας βιώσιμος τόπος.
  • Ωστόσο, διαπιστώνονται αδυναμίες σε πολλούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) να συντάξουν οι ίδιοι μελέτες και να ωριμάσουν έργα, ειδικά όταν αφορά καινοτόμα θέματα, αλλά και να καθοδηγήσουν πολίτες και φορείς σε τοπικό επίπεδο, λόγω ελλείψεων σε προσωπικό, υποδομές κ.ά.
  • Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια και η αρμόδια υπηρεσία εκφράζουν τη βούληση για παροχή υποστήριξης και τεχνικής βοήθειας, ειδικά αν εξασφαλιστούν σχετικοί πόροι.
  • Διαπιστώνεται έντονη ανάγκη αλληλο-ενημέρωσης, δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, ώστε να αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις ή να χάνονται ευκαιρίες συνεργειών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σημειώσεις:

  1. Η συζήτηση έλαβε χώρα δικτυακά την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021. Εντάσσεται στο έργο που υλοποίησε το Green Tank με τίτλο «Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για ένα βιώσιμο μέλλον» με συγχρηματοδότηση από το Cyclades Preservation Fund, το Ίδρυμα Περιβάλλοντος Ιονίων Νήσων και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Κύριο παραδοτέο το έργο είναι η έκθεση «Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ένα βιώσιμο μέλλον κατά την περίοδο 2021-2027».
  2. Δείτε τις δύο παρουσιάσεις και παρακολουθήστε τη μαγνητοσκόπηση της συζήτησης:
  1. Το Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027 όπως κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο 2021 είναι διαθέσιμο εδώ.