Συμμετοχή στη διαβούλευση για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Green Tank κατέθεσε σχόλια στη δημόσια διαβούλευση επί των στρατηγικών κατευθύνσεων για το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η διαβούλευση γίνεται σε αυτό επίπεδο και πριν προχωρήσει η εξειδίκευση σε συγκεκριμένα έργα καθώς η στρατηγική στόχευση πρέπει να θέτει τις βάσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τα σχόλια εστιάζουν κυρίως στην πράσινη μετάβαση και στις πτυχές που την αφορούν. Επισημαίνεται ότι στο Σχέδιο δεν ορίζεται ρητά ποιο είναι το όραμα της χώρας, το οποίο εξυπηρετεί η πράσινη μετάβαση και δίνεται έμφαση στην ύπαρξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων επιμέρους στόχων.

Οι παρατηρήσεις τονίζουν ότι το Σχέδιο πρέπει να υποστηρίξει τη στροφή της οικονομίας μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, να προωθήσει τη δίκαιη μετάβαση και να αξιοποίησει διαθέσιμους πόρους για την αποθήκευση ενέργειας.

Τονίζεται ακόμη η σημασία της αξιοποίησης της διαθέσιμης χρηματοδότησης κατά προτεραιότητα για δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των εθνικών στόχων για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της φύσης. Ως εκ τούτου η συγκυρία κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την ανάγκη εκπόνησης του δεύτερου πενταετούς Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να αξιοποιηθεί.

Διαβάστε αναλυτικά τα σχόλια του Green Tank εδώ.