Μία Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη γεννιέται

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Mεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) σε συνεργασία με το Green Tank παρουσιάζουν το έργο «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη – ΣυμΑΤΑ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund.

Η Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ) έχει ως απώτερο σκοπό την αναζωογόνηση της υπαίθρου από τις ίδιες τις κοινότητές της μέσω της υποστήριξης και ανάπτυξης τοπικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου κυρίως από τους νέους και η συρρίκνωση του δυναμισμού και των προοπτικών πολλών περιοχών καθώς και η ανεπαρκής αξιοποίηση και ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της υπαίθρου στο πλαίσιο της αειφορίας κάνουν την ανάγκη για την ενδυνάμωση των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τόπους αυτούς επιτακτική. Η δράση της ΣυμΑΤΑ έρχεται να στηρίξει έμπρακτα αυτή την ανάγκη μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης των μελών της.

Στο πλαίσιο της ΣυμΑΤΑ, συμμαχούν: η Ομάδα Πρωτοβουλίας, που αποτελείται από 6 εθνικούς και υπερ-εθνικούς φορείς με διάθεση και τεχνογνωσία και το Δίκτυο Μελών που αποτελείται από 12 τοπικές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες που δραστηριοποιούνται στους πυλώνες φύση, πολιτισμός και βιώσιμη ανάπτυξη (τα μέλη της ΣυμΑΤΑ αναλυτικά παρακάτω).

Η υλοποίηση της ΣυμΑΤΑ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022. Τον Μάιο πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη συνάντηση γνωριμίας και δικτύωσης όλων των μελών της και στη συνέχεια χαρτογραφήθηκε η δράση και οι ανάγκες υποστήριξης και περαιτέρω εκπαίδευσης του Δικτύου Μελών. Μέσω ερωτηματολογίων, σκιαγραφήθηκε η ταυτότητα των 12 οργανώσεων που απαρτίζουν το Δίκτυο Μελών της ΣυμΑΤΑ και προσδιορίστηκαν οι στόχοι, οι δεξιότητες και οι δυσκολίες. Επιπλέον, καταγράφηκαν τα κεντρικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο πολιτικής, η εμπειρία τους μέχρι σήμερα και οι ανάγκες συνηγορίας με σκοπό τη διαμόρφωση του επερχόμενου σεμιναρίου συνηγορίας καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής για την υποστήριξη κοινών δράσεων συνηγορίας της ΣυμΑΤΑ στο μέλλον.

Οι οργανώσεις εντοπίζουν ως βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξή τους την εξεύρεση πόρων, την επικοινωνία και την ορθή διακυβέρνηση, δηλώνοντας σε συντριπτικό ποσοστό πως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εντοπίζονται όχι μόνο σ’ αυτούς τους τομείς αλλά και στην κατάρτιση προσωπικού, το στρατηγικό σχεδιασμό και οργανωσιακά ζητήματα. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά σε συνολικά 245 εθελοντές/ριες που σε συστηματική βάση συμμετέχουν στις δράσεις τους. Την ίδια στιγμή, οι οργανώσεις αναγνωρίζουν τη συνηγορία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως εξίσου κρίσιμη, ενώ δίνουν προτεραιότητα τόσο στην προστασία όσο και στην ανάπτυξη του τόπου τους. Ενισχύοντας τις οργανώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, το σεμινάριο συνηγορίας που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2022 θα παρουσιάσει τα βασικά σημεία περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής της βιώσιμης ανάπτυξης, τι είναι η συνηγορία, ποια τα μέσα και τα εργαλεία συνηγορίας, ποιες οι πηγές ενημέρωσης για τα θέματα ενδιαφέροντος. Το φθινόπωρο θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα αειφόρου τοπικής ανάπτυξης και εξεύρεσης πόρων καθώς και στοχευμένη υποστήριξη σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης.

Έως το τέλος του έτους τα μέλη της ΣυμΑΤΑ θα έχουν συν-διαμορφώσει έναν κοινό οδικό χάρτη που θα περιλαμβάνει το όραμα, την ταυτότητα και τις αξίες της ΣυμΑΤΑ ως εφόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

«Η ΣυμΑΤΑ είναι ένα ταξίδι στην Ελλάδα της Κοινωνίας των Πολιτών που τώρα μόλις ξεκινά.  Είμαστε στην ίδια σελίδα και τη γυρνάμε μαζί».

-Μιράντα Βατικιώτη, Υπεύθυνη έργου, MedINA

«Συμμετέχουμε στο έργο, αντλώντας έμπνευση από την ευρεία εμπειρία του «Δικτύου Μελών», ώστε να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των οργανώσεων και με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της ΣυμΑΤΑ ως ενεργού δικτύου της Κοινωνίας των Πολιτών για την προώθηση της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης στη χώρα μας».

-Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια πολιτικής, The Green Tank

 

Τα μέλη της ΣυμΑΤΑ

Ομάδα Πρωτοβουλίας:

Δίκτυο Μελών:

Ανεμόεσσα

Απάνω Μεριά Σύρου

Βιώσιμη Ανάπτυξη – cob.gr

Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (ΙΔΕΑΠΘ)

Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ)

Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (ΚΑΝΕ)

Περβολάρηδες Θεσσαλονίκης

Πίνδος Περιβαλλοντική

Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Ορεινής Περιοχής Ξάνθης

Το Μεσολόγγι των Ντόπιων – Messolonghi by locals

Το Νότιο Σέλας – The Southern Lights

Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αίγινας

Το έργο «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το MedINA και εταίρο το The Green Tank.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr