Ενεργοποίηση των πολιτών για κλιματικά ουδέτερες πόλεις

Συμμετοχή της Ιόλης Χριστοπούλου σε συζήτηση «στρογγυλής τράπεζας» κατά τη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από την Αποστολή ‘Climate-neutral & smart cities’ του Προγράμματος Πλαίσιο Horizon Europe 2021-2027”. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στις 7 Ιουλίου 2020.

Απαντώντας σε ερώτημα που αφορούσε στην ενεργοποίηση των πολιτών σχετικά με τους στόχους αποστολής, με την παρέμβαση της η Ιόλη Χριστοπούλου τόνισε ότι πρώτον, απαιτείται συνεχής και συστηματική ενημέρωση των πολιτών και κυρίως ανάδειξη καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί, ώστε οι πολίτες να πιστέψουν ότι η αλλαγή είναι εφικτή.

Δεύτερον, απαιτούνται ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης ώστε οι πολίτες να συν-σχεδιάσουν την πρόταση για την πόλη τους. Όταν ένα σχέδιο προκύπτει μέσα από δυναμικό διάλογο, τότε γίνεται κτήμα των πολιτών και το εκάστοτε σχέδιο εφαρμόζεται με μεγαλύτερη αποδοχή και συναίνεση. Σχολίασε όμως ότι ο τρόπος αυτός σχεδιασμού δεν είναι οικείος στη χώρα μας και άρα θα χρειαστεί ενίσχυση αυτών των διαδικασιών, μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα. Εάν επιτευχθεί αυτός ο τρόπος σχεδιασμού, δεν θα αναφερόμαστε μόνο σε καινοτόμα έργα αλλά και σε καινοτομία στη διακυβέρνηση και στην κοινωνική συμμετοχή.

Τρίτον, θα χρειαστεί, με συνέπεια στους εθνικούς στόχους που έχουν ήδη τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση στην αξιοποίηση των πόρων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε πόλης. Άλλες οι ανάγκες και άλλες προοπτικές σε μία μεγαλούπολη όπως είναι η Αθήνα από μια πολύ μικρότερη πόλη στις Κυκλάδες ή στα Ιόνια, που αντιμετωπίζει την έντονη εποχικότητα του τουρισμού, και άλλες μία πόλη όπως η Καλαμάτα που είναι συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα. Και βέβαια τελείως διαφορετικές οι συνθήκες στις πόλεις εκείνες που αντιμετωπίζουν την πρόκληση της απολιγνιτοποίησης, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα και η Μεγαλόπολη. Χρειάζεται συνεπώς, ευελιξία, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ότι συμβάλουν σε κάτι που αφορά τη δική τους πόλη.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι ενώ είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα ανάδειξης εθνικού ή εθνικών πρωταθλητών, η προσπάθεια προς κλιματικά ουδέτερες πόλεις δεν θα πρέπει να έχει ως βάση έναν σκληρό ανταγωνισμό αλλά την ευγενή άμιλλα. Ο χρόνος για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα στενεύει και η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη.

Στη συζήτηση “στρογγυλής τράπεζας” συμμετείχαν συνολικά δέκα προσκεκλημένοι ομιλήτες από την τοπική αυτοδιοίκηση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό ιστό, τις επιχειρήσεις, καθώς και την κοινωνία των πολιτών.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη διαδικτυακή εκδήλωση, να βρείτε τις παρουσιάσεις και να παρακολουθήσετε τη μαγνητοσκόπησή της στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://praxinetwork.gr/el/event/2380