Εισαγωγικά webinars του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον»

Το Green Tank υλοποιεί ως εταίρος, με φορέα υλοποίησης την iSea, το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον», στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizen fund.

Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η προώθηση, ενδυνάμωση και θωράκιση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες που αφορούν στη δημιουργία και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις θεματικές: την κλιματική κρίση, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη ρύπανση από πλαστικά.

Το έργο περιλαμβάνει δύο κύκλους δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης που αποτελούνται από webinars και δια ζώσης σεμινάρια κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Τα πρώτα εισαγωγικά webinars θα παρουσιάσουν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για τις θεματικές του έργου και θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

  • Κλιματική κρίση, Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021, 16:00-17:30. Περισσότερες πληροφορίες για το webinar μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Απώλεια της βιοποικιλότητας, Τρίτη 30 Νοεμβρίου, 16:00-17:30. Περισσότερες πληροφορίες για το webinar μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Ρύπανση από πλαστικά, Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, 16:00-17:30. Περισσότερες πληροφορίες για το webinar μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορείτε να δηλώνετε τη συμμετοχή σας για τα webinars εδώ.

Περισσότερα για το έργο μπορείτε να μάθετε εδώ.

* Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.