Η πορεία προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ομιλία της Ιόλης Χριστοπούλου στις 19 Μαρτίου 2019 στον κύκλο ομιλιών του Café Scientifique με τίτλο: «Η πορεία προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: πολιτική, προκλήσεις και παραδείγματα».

Στη διάρκεια της ομιλίας έγινε μία ανασκόπηση των 30 χρόνων από τον πρώτο ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης, παρουσιάστηκε η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αναλύθηκε γιατί τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι τα πιο κρίσιμα για την επίτευξη της.