Σχόλια στο σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

Το Green Tank κατέθεσε τα σχόλιά του στη  δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», στις 17 Νοεμβρίου 2021.

Τα σχόλια, τα οποία συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις, επικεντρώνονται κυρίως στη δίκαιη μετάβαση και την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων. Ειδικότερα, εστιάζουν στην ανάγκη συμπερίληψης των ενεργειακών κοινοτήτων στους δικαιούχους των κρατικών ενισχύσεων και στα ειδικά καθεστώτα, ενώ επισημαίνεται το γεγονός ότι δεν αποσαφηνίζεται, στις διατάξεις του παρόντος με ποιον τρόπο θα ξεπεραστούν τα υφιστάμενα προβλήματα απορρόφησης των κρατικών πόρων από τις ενεργειακές κοινότητες προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξή τους. Ακόμη, δεν αποτυπώνονται διαθέσιμα χρηματοδοτικά  εργαλεία του δημοσίου για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) που λειτουργούν ή και συμμετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες.

Αναλυτικά τα σχόλια και τις προτάσεις του Green Tank μπορείτε να διαβάσετε εδώ.